İbn-i Arabî Hz. Allah Kimleri Sever?’den Yansımalar-6

www.sufizmveinsan.com
 
 

Kitabın Adı: ALLAH KİMLERİ SEVER?

                  İNSAN-I KÂMİL

                  AHLAK NASIL GÜZELLEŞİR?

Müellifi    :   İbn ARABÎ (1165-1240)

Çeviri      :  Ekrem DEMİRLİ

Yayınevi  :  Hayykitap Yayınları – İstanbul – 0212 352 00 50

Yansıtan  :  Hamdi CENİK

www.sufizmveinsan.com

Altıncı Bölüm:

7-Katı Kalplilik:

Katı kalplilik, nefret ve cesaretten oluşan bir huydur. Katı kalplilik, başkasının karşılaştığı acı ve ıstırapları hafife almaktır. (62)

8-Ahde vefasızlık:

Ahde vefasızlık, insanın verdiği ve yerine getireceğini taahhüt ettiği bir sözden vazgeçmesi ve cayması dektir. (62)

9-Hainlik:

Hainlik, insana emanet edilmiş mala, cana, emanetlere hıyanet etmektir. (63)

10-Sırrı Yayma:

Bu huy, hainlik ve ağırbaşlı olmamaktan zuhura gelir.

Sır emanettir. Onu yaymak, yayan kişinin eksikliğidir. Dolayısıyla sırrı yayan haindir. (63)

11-Kibir:

Kibir, insanın kendisini büyük görmesi ve kendisinde bulunan erdemleri beğenmesi, insanları hafife alması, onları küçümsemesi, karşısında alçakgönüllü davranması gereken kimselere karşı üstünlük taslamasıdır. (63,64)

12-Asık Suratlılık:

Asık suratlılık, birisiyle karşılaştığında somurtmak, tebessümü eksik etmek, hoşlanmadığını göstermektir. (64)

13-Yalancılık:

Yalan, bir şeyi olduğu durumdan farklı bir şekilde bildirmektir. Gerçeğe aykırı bu beyan, sadece kendisiyle engellenmesi mümkün olan bir zararı engellemek amacıyla olmadığı sürece çirkindir. (64,65)

14-İkiyüzlülük:

İkiyüzlülük, başkasına karşı içinden kötülük besleyip dıştan iyilik göstermek, işlerde hilekârlık, aldatma ve kurnazlığı kullanmaktır. (65)

15-Cimrilik:

Cimrilik, vermeye imkânı varken malın fazlasını vermemektir. (65)

16-Korkaklık:

Korkaklık, korkulacak yerlerde geri çekilmek ve kaçmak, sonu tehlikeli olacak ve akıbetinden emin olunmayan işlerden geri durmaktır. (66)

17-Çekememezlik, Sıkıntıdan Kaçma:

Çekememezlik, insanın başkasında gördüğü iyilik ve erdemler nedeniyle içinde acı duyması ve o şahsın sahip olduğu şeyleri kıskanıp, yok etmeye çalışmasıdır. (66)

18-Himmet Küçüklüğü:

Bu huy, nefsin yüksek mertebeleri istemekteki acizliği, umudun gayelere erişmekteki eksikliği, basit erdemleri bile büyük görmek, az miktardaki bağışları büyüksemek ve onlara önem vermek, orta karar işlere ve küçük, işlere rıza göstermektir. (67)

19-Zulüm yapma:

Zulüm, bütün işlerde dengeden çıkma, aşırılığın iki ucuna sapma, insanların mallarını ellerinden haksız yollarla alma, meşru olmayan hakları talep etme.. (67)

BAZI İNSANLARDA ERDEM, BAZI İNSANLARDA ERDEMSİZLİK OLAN HUYLAR:

1-Övülmeyi Sevme:

İnsan ancak kendisinden beklenmeyen bir davranış sergilediğinde övülür. Kişi o erdemin zaten sahibi ise, sergilemesinde garipsenecek bir durum yoktur ve o erdemden dolayı övülüyorsa bunun için sevinmesi abestir.

Aynı şekilde, övgü ve sevgi hak edilmediği halde geliyorsa buna yağcılık denir. Yağcılık nedeniyle sevinmek uygun olmaz. Çünkü yağcılık bir tür aldatmadır. (68)

2-Güzel Giyinme Tutkusu:

Süslenmeye düşkünlük: Kastedilen şey güzel elbiseler, binekler, araçlar, hizmetçi ve yardımcıların çokluğuyla gösterişi sevmek demektir. (68)

3-Methetme Karşılığı Ödüllendirme:

Söz konusu olan, insanın kendisini öven kimseyi toplum içerisinde ve cemiyetlerde ödüllendirmesidir. (68)

4-Züht:

Bazı insanlara göre erdem, bazı insanlara göre ise erdemsizlik sayılan huylardan birsi de zühttür. Züht; mal ve para biriktirme arzusunun azlığı, kanaatkârlık, dünyalığı; onun güzellik ve hazlarını küçümsemek, yüksek mertebelere dönük arzuların azlığı, hükümdarları ve onların sahip oldukları şeyleri, zenginleri ve zenginliklerini küçümsemek demektir. (70)

 

 

 
 
Yansıtan: Hamdi Cenik
İstanbul - 08.10.2009
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com