HİKMETLER VE SIRLAR’dan “Yansımalar”

1. Bölüm

www.sufizmveinsan.com
 
 

Eserin adı: Hz. Ali Efendimizden:

                Hikmetler ve Sırlar

                Merasid’ül-Hikem

                         Ve

                Şemmet’ül-Esrar

Mütercim: Abdülkadir AKÇİÇEK

Yayıncı   : Kitsan Yayınları – İstanbul / 0212 513 67 69 - 511 51 44

Yansıtan : Hamdi CENİK

Değerli okuyucular:

İlmin kapısı, Şahı Velâyet Hz. Ali k.v. Efendimizin bazı sözlerinin ve bunlara yapılan şerhlerin yer aldığı kıymetli eserden; yalnız sözleri olduğu gibi bu sütunlardan yansıtırken, eserin tamamının okunmasını temin maksadıyla şerhlerine yer vermedik.

Eserin bizlere ulaşmasına kadar emeği geçen herkese teşekkür eder, A. AKÇİÇEK’e Allah’tan rahmet diler, Şah-ı Ali Haydar’ın şefaatlerini talep ederiz.

Not: Sözlerin sonundaki sayılar, sayfa numarasıdır.

www.sufizmveinsan.com

 

Birinci Kısım:

MERASİD’ÜL-HİKEM – HİKMET GÖRÜNTÜLERİ:

-İnsanın imanı, yeminlerinden bilinir. 25

-Asıl kardeşin, darlıkta sana bolluk gösterendir. 25

-Zenginliği görüntülemek şükürden sayılır. 26

-İnsandaki edep, onun altınından daha hayırlıdır. 26

-Borç ödemek dindendir. 27

-Aileni, çoluk/çocuğunu edepli eyle, onları terbiyeli yetiştir. Böyle edersen, onlara faydan dokunmuş olur. 27

-Sana kötülük edene iyilik et!.. 28

-Zamane kardeşleri, ayıp araştırıcıları oldular. 28

-Ümit kesilince nefis rahata kavuşur. 29

-Sıkıntıları gizli tutmak, mürüvvettendir. 29

-Ana babaya iyilik etmek, geçmişten kalmadır. 31

-Sabrettikten sonra, nefsini zaferle müjdeleyebilirsin. 31

-Malın bereketi, zekatını ödemektedir.32

-Dünyayı ver, ahireti al!.. Kazanırsın. 33

-İnsanın Allah korkusundan ağlaması göz aydınlığıdır. 33

-Erken kalk, mutlu olursun. 34

-Cumartesi, Perşembe sabahı bereketlidir. 35

-İlmin bereketi güzel ameldir. 36

-İnsan belayı dilden bulur. 36

-Başa kakmak suretiyle, iyiliğini boşa giderme. 37

-İnsanın güler yüzlü olması, karşı tarafa ikinci bahşiştir. 37

-Allah’a tevekkül et, sana yeter. 39

-Kötülüğü ertelemek, iyi geleceğe işarettir. 40

-Gençlik çağında yapamadığını, ömrün sona ererken yapmaya çalış. 40

-Namaza üşenmek, imanın zayıflığından olur. 41

-Hayra yor ki, umduğuna nail olasın. 41

-Kötülüğü hoş görmeye çalış, vakarını korumuş olursun. 42

-Sofrada ellerin çoğalması bereketlidir. 42

-Günahları bırakmak sureti ile kibarlığını koru. 43

-İnsanın tevazu sahibi olması, kendisine ikram getirir. 43

-Şu üç şey tehlikelidir: Cimrilik, Ucüp, Heva. 45

-İmanın üçte biri; utanma, üçte biri; akıl, üçte biri;cömertliktir. 46

-Bilginlerin ölümü dinde gediktir. 47

-Hırs boşluğunu, ancak toprak doldurur. 48

-Selâmet kisvesi hiç eskimez. 49

-Edeceğin iyiliği, bir sebebe dayandır. 49

-Mülkün sebatı adaletledir. 49

-Âhiret sevabı, dünya nimetlerinden hayırlıdır. 50

-Nefis, dengesini yemekle, içmekle bulur, ruh da gıdasını musiki ile bulur. 50

-İnsanın, kendisine iyilik edeni övmesi, iyiliği artırır. 51

-Çalışabildiğin kadar ciddi çalış. 53

-Batılın ömrü bir anlıktır, hakkın saltanatı kıyamete kadar sürer. 53

-Sözün güzelliği, kısalığındadır. 54

-İnsanın arkadaşı, kendisi gibidir. 55

-Yoksullarla otur, şükrünü arttırırsın. 55Ölümsüz olan Yüce Zat çok büyüktür. 56

-Çok çalış, aza kanaat et. 56

-İnsanın güzelliği hilmindedir. 57

-Kötü arkadaş, şeytandır. 57

-İnsanın Hilmi yardımcısıdır. 59

-Erkeklerin süsü edeptir, kadınların süsü altındır. 59

-İnsanın utanması örtüsüdür. 60

-Acı söz, acı yemekten hayırlıdır. 60

-Evlâd acısı ciğer yakar. 60

-Güzel huy, bir ganimettir. 61

-İnsanın hiddeti, kendisini helak eder. 61

-Soysuzda vefa olmaz. 62

-İnsanın sanatı, hazinesidir. 62

-Allah’tan kork, başkasından yana emin olursun. 63

-Kötü arzularına karşı dur, rahat edersin. 63

-Arkadaşın hayırlısı, sana doğru yolda iyi delil olandır. 64

 

 

 
 
Yansıtan: Hamdi Cenik
İstanbul - 22.01.2008
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com