HİKMETLER VE SIRLAR’dan “Yansımalar”

2. Bölüm

www.sufizmveinsan.com
 
 

Eserin adı: Hz. Ali Efendimizden:

                Hikmetler ve Sırlar

                Merasid’ül-Hikem

                         Ve

                Şemmet’ül-Esrar

Mütercim: Abdülkadir AKÇİÇEK

Yayıncı   : Kitsan Yayınları – İstanbul / 0212 513 67 69 - 511 51 44

Yansıtan : Hamdi CENİK

-Dini dünya ile satan varını yitirmiştir. 64

-İnsanın dostu, akıl yolunu gösterendir. 65

-Allah korkusu kalbi cilalar. 65

-Kalbin temize çıkıp halvet olması, keseyi doldurmaktan daha hayırlıdır. 65

-Kadının hayırlısı sevgi dolu, doğurgan olandır. 66

-Malın hayırlısı, Allah yolunda harcanandır.66

-Kalbin şifası, kazaya razı olmaktır. 67

-Nefsin hastalığı hırstadır. 67

-İnsanın aklının delili konuşmasıdır, soyunun delili de işidir. 69

-Sürurun devamı, dostları görmekledir. 68

-Rezillerin başa geçmesi insanlara afettir. 69

-Cimrinin altını taştır. 70

-İnsanın dini dert ortağıdır. 71

-Devlet başkanlarının saltanatı, adaletle sürer. 71

-Sana cefa edeni utandırmak için hoşça geçinmeye çalış. 72

-Öfkeni tutmaya devam et; sonunda iyilik bulursun. 73

-Kötülüğü ayıplayıp durmak, kötülükle meşgul olmaktır. 75

-Azgını, azgınlığına bırak. 75

-Bir günah çoktur, bin taat azdır. 76

-Devlet büyüklerine yakınlık, dudakları yakan ateştir. 76

-Evliyayı anlatmak, rahmet yağdırır. 76

-İnsanın zilleti, tamahkar oluşundadır. 78

-Fakirlikten ötürü düşkün olan, Allah katında üstündür. 78

-Güzel konuşmak sermayedir. 79

-Ölümü hatırlamak, kalbe ciladır. 79

-Gençlik günlerini düşünmek hasrettir. 79

-Sevgiliyi görmek, göz aydınlığıdır. 81

-Babana saygılı ol ki, oğlun da sana saygılı olsun. 81

-Rahat geçim, güven içinde olandır.82

-İlim rütbesi, rütbelerin en yükseğidir. 82

-Rızkın seni arar bulur, rahat ol. 83

-Ölümün elçisi doğumdur. 83

-Hadis-i Şerif rivayeti, Rasulullah ’a bağlantı kurmaktır, Allah O’na Salat ve selâm eylesin. 83

-Nefsin azgınlığı, onu yorar. 84

-Nefis ağır bastığı zaman, kalbini koru. 84

-İnsanın arkadaşı, aklının delilidir. 85

-İnsanları kendi ölçülerine göre tart. 87

-Salih zatların çektikleri zahmet, rahmettir. 87

-Akıllının hatası, büyüktür. 88

-İlmin kaybolması, âlimlerin ölmesinden daha önemsizdir. 90

-İnsanlar, değerlerine göre ziyaret et. 90

-Avamın zühdü, saptırıcıdır. 91

-Sevgiliyi ziyaret, sevgi tazeler. 92

-Dünyanın ıssız yerleri, belâlarla doludur. 93

-Zayıfları ziyaret, tevazuundandır. 93

-Batın süsü, zahir süsünden hayırlıdır. 94

-Kötü zan, işi sağlama almaktır. 97

-Dünya ile sevinmen, aldanmadır. 97

-Kötü huy o kadar vahşiliktir ki, ondan kaçmak zor. 98

-İnsanın gidişatı sırrını anlatır. 98

-İnsanın selameti, dilin susmasındadır. 98

-İnsanın selameti, dili korumaktır. 99

-Cemaatin efendileri, fakihlerdir. 99

-Kötü huy, dostların başını döndürür. 99

-Zayıfların silahı şikayettir. 100

-İnsanın üstünlüğü, tevazudadır. 100

-İlmin ayıbı, verimsiz oluşudur. 103

-İşlerin en zoru, sürçmeden uzak olanıdır. 103

-Cennet talebinde kolunu sıva. 104

-Zenginlikte cimrilik cezadır. 105

-Marifetten bir parça, çok amelden hayırlıdır. 105

-İhtiyarlığın, ölüm habercindir.106

-Kalblerin şifası, Kur’an okumaktır. 106

-Cimri zengin, cömert fakirden daha fakirdir. 107

-Ülfetin şartı, külfeti terktir. 107

-Şerli insan, insanların çekindiği insandır. 108

-İnsanın doğru sözlü oluşu, kurtuluşudur!.. 111

-Bedenin sağlığı oruçtadır. 112

-Sabrın zafer getirir. 113

-Gece namazı, gündüzün aydınlığıdır. 114

-Bedenin yararlı olması, sükûttandır. 114

-İnsanın yararlı hal alması, dili korumaktadır. 115

-Hayırlı kimselerle sohbet et, şerlilerden yana güven içinde olursun. 116

-Cahilin susması, örtüsüdür. 118

-Akraba ziyaretine git, sana hışmı kırar. 119

 

 

 
 
Yansıtan: Hamdi Cenik
İstanbul - 29.01.2008
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com