HİKMETLER VE SIRLAR’dan “Yansımalar”

3. Bölüm

www.sufizmveinsan.com
 
 

Eserin adı: Hz. Ali Efendimizden:

                Hikmetler ve Sırlar

                Merasid’ül-Hikem

                         Ve

                Şemmet’ül-Esrar

Mütercim: Abdülkadir AKÇİÇEK

Yayıncı   : Kitsan Yayınları – İstanbul / 0212 513 67 69 - 511 51 44

Yansıtan : Hamdi CENİK

-Dinin yararlı oluşu vera halindedir, fesadı ise tamahtadır. 120

-Hemen herkesin rızkına Allah kefil olmuştur. 123

-Dostun vuruşu daha acıtır. 124

-Kalbin aydınlığı, helâl yemekle olur. 125

-Dil yarası, kılıç yarasından daha acıdır. 125

-Şerlilere dayananlar sapıtırlar. 126

-Dini dünya ile satanlar saptılar. 127

-Kalp darlığı, el darlığından daha zordur. 129

-Kendisini istemeyenlere dünya daralır. 129

-Eli darda olanın kalbi sıkışır.131

-Allah’a güvenenlerin vakti hoş geçer. 133

-Ne mutlu rızkı bol olana. 134

-Taatla geçen uzun ömür, Peygamberlerin formasıdır. 135

-Edeb aramak, altın aramaktan daha uygundur. 135

-Uygun kimselerle uç. 136

-Ümitten yana kusurlunun hüznü artar. 137

-Düşmana itaat ölümdür. 139

-Allah’a itaat bir ganimettir. 140

-Ne mutlu ailesi olmayana. 141

-İnsanın zulmü, kendisini sarsar. 143

-Yöneticilerin zulmü, halkın perişan olmasından iyidir. 144

-Mazlumun yakarışı boşuna değildir. 145

-Zalimi, zulmü helake götürür. 146

-Suya susama, mala susamaktan daha zordur. 146

-Sultan gölgesi, Allah gölgesi gibidir. 147

-Zulüm karalığı, imanı karartır. 149

-Zalimin ömür gölgesi kısadır. 150

-Kerem sahibinin gölgesi geniştir. 150

-Eğrinin gölgesi de eğridir. 151

-Kanaatkâr ol, sultan olursun 153

-Sözün ayıbı, uzun olmasıdır. 155

-Zalimin sonu kötüdür. 156

-Üstün himmet, imandandır. 156

-Akıllı düşman, cahil dosttan hayırlıdır. 158

-İnsanın çektiği zorluk, kolaylığın öncüsüdür. 160

-Kitap toplamanın dışında ezbere önem vermelisin. 161

-Zalimin cezası, kolay ölümdür. 161

-Her günün sonu gecedir. 162

-Teslim olan ganimet bulur. 163

-Tevekkül edenlerin tenceresi kaynar. 163

-Sevilmeyenle oturmak, ölüm acısından beterdir. 165

-Kendini kaybedenin, nasibi de kaybolur. 165

-Seni kötülüğe götüren, sana zulmetmiş olur. 166

-Hoşlukla seni batıldan ayıran, seni zengin etmiştir. 166

-Gerçek karşısında öfkelenmen ayıptır. 167

-Hikmeti bulmak, müminin ganimetidir. 167

-Dinde zafer kazanan kurtulur. 169

-İman sahibinin kendi fazileti ile övünmesi, soyu ile övünmesinden daha iyidir. 169

-Düşmanı yenmen, dayanma gücüne kalmıştır. 170

-İnsanın işi, aslına delildir. 170

-Bir şeyin dalı, onun kökünden anlatır. 171

-Nefsinin şerrinden emin olan kimse, aradığını bulur. 171

-İnsanın kurtuluşu doğruluktadır. 172

-Her kalbin bir meşguliyeti vardır.172

-Nimete küfür, eldeki nimeti bozar. 172

-İnsanın sözü kalbindekini anlatır.173

-Gerçeği söylemek, dindendir. 173

-Kalbin kuvveti, imanın sağlam olduğuna delildir. 174

-Hırs sahibini öldüren hırstır. 174

-İşi değerlendir, pişmanlıktan kurtul. 176

-İnsanın değeri, iyi gördüğü şeyle ölçülür. 176

-İnsanın arkadaşı, dinde delilidir. 177

-Şerlilere yakınlık zararlıdır. 177

-Kalp katılığı tokluktan gelir. 178

-İnsanın değeri önem verdiği şeye göredir. 179

-Allah kelamı, kalbin şifasıdır. 181

-Cimri Müslüman’dansa, cömert kâfir için cennet ümidi daha çoktur. 181

-Nankörlük, eldeki nimeti giderir. 182

-Hastalık yönünden ihtiyarlık yeterlidir. 183

-Hasetçiye hasedi yeter. 183

-İlmin mükemmelliği bilimdedir. 184

-Senin için dünyanın şu ayıbı yeterlidir; seni kalıcı eylemez. 185

-Ölümü bilmen, sana dert olarak yeter. 185

-Cömertliğin mükemmeli, onunla özür dilemektir. 185

-Ölüm davetçisi olarak ihtiyarlık yeter. 186

-Şifa olarak selamet yeter. 186

-Yumuşak konuşmak, kalblerin bağıdır. 189

-Yumuşak konuş, sevilirsin. 189

-İhtiyarlık ömürden sayılmaz. 190

-Hasetçiye rahatlık yoktur. 191

-İlim saltanatına zeval yoktur. 191

-Şöhrete bürünmek, nefsin akılsızlığındandır. 192

 

 

 
 
Yansıtan: Hamdi Cenik
İstanbul - 05.02.2008
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com