HİKMETLER VE SIRLAR’dan “Yansımalar”

4. Bölüm

www.sufizmveinsan.com
 
 

Eserin adı: Hz. Ali Efendimizden:

                Hikmetler ve Sırlar

                Merasid’ül-Hikem

                         Ve

                Şemmet’ül-Esrar

Mütercim: Abdülkadir AKÇİÇEK

Yayıncı   : Kitsan Yayınları – İstanbul / 0212 513 67 69 - 511 51 44

Yansıtan : Hamdi CENİK

-Her düşmanlığın bir yararı vardır, ancak haset düşmanlığında yarar yoktur. 192

-Himmeti, gayreti üstün olanın, derdi, kederi çok olur. 195

-Görünüşe göre iş tutan sapıtır, aklı ile yetinen de sapıtır. 196

-Tatlı su başı kalabalık olur. 199

-İlim meclisi cennet bahçesidir. 200

-İnsanın helaki, sert tabiatından olabilir. 201

-Şerlilerle arkadaşlık, denizde kayığa binmektir. 201

-Sükûtu tercih eden pişman olmaz. 202

-Büyüklerin meclisleri, sözlerin kalesidir. 202

-İnsanın menkıbesi, dilinin altındadır. 203

-Gençlerle oturup kalkmak, dinde fesada sebep olur. 203

-Müminin nuru gece namazındadır. 205

-Ölümü unutmak, kalbi paslandırır. 206

-Kalbini, gece karanlığında namaz kılarak nurlandır. 206

-Saçın ağarınca, nefsine ölüm haberi verilir. 207

-Güven içinde uyu, yatakların en güzeline yatmış olursun. 207

-Arzulara nail olmak zenginliktedir. 208

-Ayrılık ateşi, cehennem ateşinden daha şiddetlidir. 209

-Yaşlılık halini nurlandır, onu masiyetle karartma!.. 210

-Yüz aklığı doğru sözlü olmaktadır. 210

-Layığı değilken iyilik etmek zulümdür. 213

-Başa kakınç olanın sadaka verişindeki günah, sevabından daha çoktur. 214

-Ahmağın saltanatı çabuk biter. 214

-Seni unutan sana iyilik etmiştir, sana düşman olmayan da sana dostluk etmiştir. 215

-Hasedinden ötürü vay haset edenin haline!.. 216

-Çocuk sahibinin rızkı boldur. 217

- Hür insanlara hakaret edenlere yazıklar olsun. 217

-İnsanın kaderi istekleri kadardır. 219

-Mutlu kimsenin derdi âhirettir, bedbahtın derdi ise; Dünya!.. 220

-İnsanın helâki ucbe (Ucüp: Kendini beğenme, kibir, gurur v.b.) kapılışındadır. 220

-Nefsinden kaçman, senin için aslandan kaçmaktan daha faydalıdır. 221

-Tiridi, yiyecek olandan başkası ditti… 222

-Hırsa bürünen kötü tavırlı kimseler, bilmeden helâk olurlar. 223

-İnsanın gayreti kıymetidir. 223

-Ne hünerin varsa göster. 224

-Sultanlardan nasihat almak durumunda olanın işi zordur. 224

-Mürüvvetsizin (İnsaniyet. İnsanlığa uygun olan şeyi yapmak. Mertlik, yiğitlik) dini yoktur. 225

-Aklı başında olan için fakirlik yoktur. 225

-Yalancıya ikram olmaz. 226

-Hasd edene rahat yoktur. 226

-Kanaatkârın gamı olmaz. 226

-Kadında vefa yoktur. 227

-Kötüler için iftira olmaz. 227

-Kötüler iflâh olmaz. 227

-Yönetici devlet adamları için rahatlık yoktur. 228

-Emanete hıyanet edenin imanı yoktur. 22

-Varlığının değerini bilmeyende zenginlik yoktur. 229

-Sana takdir edilen gelir. 231

-Söz gezdiren nemam, bir saatte nice ayın fitnesini işler. 231

-Sadaka ömrü artırır. 232

-Sen nasıl rızkını arıyorsan, o da seni öyle arar. 232

-Korkan kimse, korktuğuna kavuşunca korkusu geçer. 232

-Sabreden muradına erer. 233

-Doğru kimseler, büyüklerin derecelerine ulaşırlar. 233

-İnsan milletine iyiliği ile baş olur. 233

-Bir şeyden kalbin ümit kesmesi, nefsi rahatlatır. 234

-Mutlu ile arkadaş olan mutlu olur. 234

2.KISIM – ŞEMMET’ÜL ESRAR – “SIRLARIN KOKUSU”

-Perde açılsaydı, yakîn artıramazdım. 239

-İnsanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanırlar. 240

-İnsanlar kendi yaşadıkları zamana, babalarından daha uyumludurlar. 240

-Kendi değerini bilen, sınırını aşmayan kimse helâk olmaz. 241

-İnsanın değeri, kendi beğenisine göredir. 241

-Nefsini bilen, Rabbını bilir. 242

-İnsan, dilinin altında saklıdır. 242

-Dili tatlı olanın arkadaşı çok olur. 242

-İyilikle hürler köle olurlar. 243

-Müjdele; cimrinin malı ya olaylarındır, ya da mirasçıların. 244

-Söyleyene bakma, ne söylediğine bak. 244

-Belâ zamanı sızlanmak, mihneti tamamlar. 244

-Azgınlıkta zafer olamaz. 245

-Hasetle rahat bir arada olamaz. 245

 

 

 
 
Yansıtan: Hamdi Cenik
İstanbul - 12.02.2008
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com