HİKMETLER VE SIRLAR’dan “Yansımalar”

5. Bölüm

www.sufizmveinsan.com
 
 

Eserin adı: Hz. Ali Efendimizden:

                Hikmetler ve Sırlar

                Merasid’ül-Hikem

                         Ve

                Şemmet’ül-Esrar

Mütercim: Abdülkadir AKÇİÇEK

Yayıncı   : Kitsan Yayınları – İstanbul / 0212 513 67 69 - 511 51 44

Yansıtan : Hamdi CENİK

-Çekişmeli sevgi olmaz. 246

-İntikam alma duygusu ile efendilik olmaz. 246

-Kötü huyla, düşük davranışla üstünlük olmaz. 246

-Danışmayı bırakmakla doğru bulunmaz. 247

-Yalancının mürüvveti olmaz. 247

-Sultanlar için vefa olmaz. 248

-Kibirle övgü bir arada yürümez. 248

-Cimrilikle iyilik bir arada yürümez. 248

-Aşırı yiyen kimsede sağlık olmaz. 249

-Edepsizlikle şeref bir arada olmaz. 249

-Hırsla birlikte, haram olan şeylerden kaçınmak olmaz. 250

-Takvadan daha değerli kerem yoktur. 250

-İslâm dininden daha üstün şeref yoktur. 251

-Vera’ halinden daha kuvvetli, daha güzel bağ yoktur. 252

-Tevbeden daha şefaatçi yoktur. 252

-Selâmetten daha güzel giysi olmaz. 252

-Cehaletten daha kötü hastalık yoktur. 253

-Akıl azlığı kadar kötü bir hastalık yoktur. 253

-Uğradığın belâ dilinin hükmüdür. 254

-İnsan bilmediğinin düşmanıdır. 254

-Allah şu kimseye merhamet eylesin ki, değerini bilir, haddini aşmaz. 255

-Özrü tekrarlamak, günahı hatırlamaktır. 255

-Gereksiz işin peşinden koşan, gerekli işini yitirir. 256

-Gıybet dinleyen, gıybet edenlerin biridir. 256

-Zillet, tamahladır. 257

-Rahat, ümitsizliktedir. 257

-Mahrûmiyet, aşırı hırstadır. 257

-Bir kimsenin mizahı artarsa, düşmandan, hafife alınmaktan yana boş kalmaz. 258

-Akıllının tahmini kehânet gibidir. 259

-Gören ibret alır. 259

-Düşmanlık kalbi meşgul eder. 259

-Kalb zorlanırsa körelir. 260

-Edep aklın sûretidir. 261

-Hırs sahibinde utanmak yoktur. 261

-Yönetilenlerin alt tabakası yumuşak olursa, üst tabakası sert olur. 262

-Mayasında kötülük olanın utanması azalır, dili kötüleşir. 262

-Mesut olan başkasından öğüt alandır. 263

-Hikmet, mü’minin yitiğidir. 263

-Şer, ayıpların kötülüklerini özünde toplamıştır. 264

-Çok uyar olmak iki yüzlülüktür, çok aykırı davranmak da bedbahtlık… 265

-İnsanın nifakı onun zilletidir. 266

-Aracı, arayıcının kanadıdır. 266

-Cahilin nimeti, çöplükteki bahçe gibidir. 267

-Sızlanmak, sabırdan zordur. 267

-Sorumlu vaad edinceye kadar özgürdür. 268

-Düşmanların en büyüğü, hilesini en çok gizleyendir. 268

-En güzel soy, edeptir. 269

-Fakirliğin de fakirliği ahmaklıktır. 270

-Vahşetin vahşeti ucüptür. 271

-Zenginliğin zenginliği akıldır. 272

-Tamahkâr, zillete bağlıdır. 273

-Haktan ayrıldığını açıklayan helâk olur. 273

-Bir kimse, arzusun peşinde başıboş bir şekilde koşarsa eceline düşer. 274

-Nimetin ucu size ulaşınca, şükrü azaltıp o nimetin sonunu kaçırmayınız. 274

-Darlığa düştüğünüz zaman, sadaka vererek, Allah ile ticarete başlayınız. 275

-Kökü yumuşak olanın dalları açılır. 275

-Düşmanına gücün yettiği zaman, onu affet ki; gücünün şükrü olsun. 275

-Cimrinin fakirliği peşindir. Dünyada fakirler gibi yaşar, ahirete gidince de zenginler gibi hesap verir. 276

-Akıllının dili kalbinin arkasındadır. 276

-Ahmağın kalbi ise, dilinin arkasındadır. 276

-Akıllının dili kalbindedir. 277

-Ahmağın kalbi ağzındadır. 277

-Her kim bir şey saklasa, sakladığı şey ya dilin dolaşmasından, ya da yüzünün değişmesinden bilinir. 277

-Allah’ım, gözlerin işaretlerinden, düşük konuşmalarından, gönülden geçen yersiz arzulardan, dil sürçmelerinden ötürü beni bağışla…

 

 

 
 
Yansıtan: Hamdi Cenik
İstanbul - 19.02.2008
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com