MUHYİDDİN İBN ARABİ
"Mekârimu'l Ahlak" tan Yansımalar

6. Bölüm

www.sufizmveinsan.com
 
 

MUHYİDDÎN İBN ARABİ

“Mekârimu’l Ahlâk” tan Yansımalar

Birinci Bölüm

Müellifi: Şeyh-ül Ekber MUHYİDDÎN İBN ARABİ

Eserin Orijinal adı: MEKÂRİMU’L AHLAK

Kapakta kullanılan isim: Mekârimu’l Ahlak – Üstün Ahlak

Tercüme: Vahdettin İNCE

Yansıtan: Hamdi CENİK

KİTSAN Yayınlarından çıkan bu değerli eserden alıntılar yapmamıza izin veren Remzi GÖKNAR beye teşekkürlerimizi sunar, insanların manevi ufkunu genişleten daha nice eserlerle bizleri buluşturmasını dileriz.

www.sufizmveinsan.com

AHLAK İLE İLGİLİ AYETLER VE  HADİSLERDEN BİR DEMET:

Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et ve onlarla en güzel olan neyse o yolla mücadele et. (Nahl-125)

Nefsini tezhib ve tezkiye eden, felah ve saadet buldu. Ve onu fenalıklara gömen de, hüsran ve heybette kaldı. (Şems-9-10)

Şüphesiz Rabbinin makamında nefsinin hevasından dolayı hesaba çekileceğinden dolayı korkarak ve nefsini şer’an yasak ve batıl olan şeylerden men eyleyen kimsenin varacağı yer şüphesiz Cennet-i Âlâ’dır. (Naziat-40-41)

Hanginizin ahlakı daha güzel ise, onun imanı daha güzel ve daha faziletlidir.

Bu, kendim için razı olup seçtiğim bir dindir, onu ancak cömertlik ve güzel ahlak doğrultur. Ona sahip olduğunuz sürece bu ikisi ile ona ikramda bulunun.

(Kutsî Hadis)

Ben üstün ahlakı tamamlamak için gönderildim. (Hadis-i Şerif)

-Yâ Rasûlallah Din nedir? diye sorulduğunda:

-Hüsn-i Huluk - Güzel Ahlak’tır … buyurdular. (Hadis-i Şerif)

Ahlakınızı her cihetten güzelleştiriniz.

Ahlak-ı ilahiye ile ahlaklanınız ve sıfat-ı Rabbaniyye ile ittisaf (vasıflanmak) ediniz.

-Yâ Nebiyyallah, miminler arasında imanen efdal ve ahsen olan kimlerdir?... Sualine:

-Ahlak cihetinden en güzel olandır… buyurdular.

Güzel huy, kemal-i imandan bir parçadır.

Amellerin tartılacağı o günde mizanda, güzel ahlaktan daha ağır gelen bir amelin olmayacaktır.

Bir şey ki insanın vicdanını azaba duçar eder. Bir hal ki ona insanların bakışı kötü ve çirkin görünür. İşte günah ve kabahat odur.

Akıl sahibi olan mümin için güzel ahlaktan daha güzel bir şey yoktur.

(Hadis-i Şerif)

İnsanların Nebilerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de:

“Utanmadıktan sonra dilediğini yap”  sözüdür.

Hüsn-i ahlak bereket ve saadettir. (Hadis-i Şerif)

Kıyamet gününde evvela mizana konacak şey güzel huydur. (Hadis-i Şerif)

Ahirette mizana konacak şeylerin en ağırı ve en değerlisi Allahü Teala Hazretlerinin korkusuyla ahlak güzelliğidir. (Hadis-i Şerif)

Allah ind’inde kulların en sevgilisi güzel ahlaka sahip olanlarıdır. (Hadis-i Şerif)

Ahlak-ı hamide, sahibini Cennet-i Ala’ya dahil eder. (Hadis-i Şerif)

“Sizden Cennet-i Ala’da Bana refik olan mü’minler, dünyada ahlak-ı hasene sahibi olanınızdır.’’ (Hadis-i Şerif)

“Hüsn-i huluk gibi asalet ve paklık yoktur.(Hadis-i Şerif)

“Sirke balı ifsat ve ihlal ettiği gibi kötü ahlakta da amel ve ibadeti ifsat eder. (Hadis-i Şerif)

Efendimize bir kadın hakkında…

-Gece ve gündüz bütün meşguliyeti ibadet ve taatır. Yalnız kötü meşreplidir.

Kötü lisanıyla komşularını tazib ve tacizden hali değildir. Buna  ne ferman buyurursunuz? Ya Rasulallah?... dediler.

Efendimiz (s.a.v);

-Lâ hayra fiha hiye min ehli’n-nâr.”

Yani…

“-Onun ibadet ve taatinden hiç hayır yoktur. Ve kendisi de cehennem ehlidir.”

Buyurdular. (Hadis-i Şerif)

Hakikatte Müslim o kimsedir ki, onun dilinden ve elinden diğer Müslümanların emin ve salim bulunurlar. (Hadis-i Şerif)

-Yâ Eba Zer,, sana iki haslet için delalet edeyim ki, bunlar bedene hafif mîzanda ise diğer amellerden ağırdır, deyince:

-Buyurunuz Yâ Rasûlullah, dedim, buyurdular ki;

-Güzel huya ve yerinde sükûta uy ve buna devam eyle. Nefsim yed-i kudretinde olan Hak Celle ve alâya  yemin ederim ki, bütün mahlukat bu iki amelin misli gibi amel edemezler. (Hadis-i Şerif)

Efendimiz (sav), sefere çıkmak isteyen Muaz ibn Cebel’e buyurdular ki:

-Allah’u Teala hazretlerine hiçbir şeyle şirk koşmadan kulluk eyle.

Bir kusur ve kabahat işlediğinde derhal arkasından bir iyilik yap.

İstikamet üzere hareket et ve ahlakını da güzel eyle.

Ey Muaz, insanlarla iyi geçinecek kadar güzel ahlaka sahip ol. (Hadis-i Şerif)

Rasûlullah (sav) Efendimize, insanları en fazla cennete sokacak şeyden sorulduğunda:

-Allah’tan sakınmak ve güzel huydur, buyurdular.

-Halkı en çok cehenneme sokan şey nedir?..  denildiğinde de:

-Ağız ve ırzını korumamaktır… buyurdular. (Hadis-i Şerif)

Şefaate vesile olacak, başka bir eserden yansımalarda buluşmak üzere hoşça kalın..

Allah Muin’imiz olsun!...

 

 

 
 
Yansıtan: Hamdi Cenik
İstanbul - 22.05.2007
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com