Nesîmî Divanı - 10. Bölüm
Meryem Irmak
 

23 Haziran 2009
 

GAZELLER -7-

 

Merhâbâ hoş geldin ey rûh-ı revânım merhabâ

Ey şeker-leb yâr-ı şîrîn lâ-mekânım merhabâ

 

Çün lebin câm-ı Cem oldu nefha-i Rühu’l-Kudüs

Ey cemilim ey cemâlim bahr u kânım merhabâ

 

Gönlüme hîç senden özge nesne lâyık görmedim

Sûretim aklım ukûlüm cism ü cânım merhabâ

 

Ey melek sûretli dil-ber cân fedâdır yoluna

Çün dedin lahmike lahmi kana kanım merhabâ

 

Geldi yârım nâs ile sordu Nesîmî neçesin

Merhabâ hoş geldin ey rûh-ı revânım merhabâ

 

 

 
 
İstanbul - 24.06.2009
meryemirmak@gmail.com
www.semazen.net
http://sufizmveinsan.com