Nesm Divan - 17. Blm
Meryem Irmak
 

11 Austos 2009
 

GAZELLER -14-

n kim gzme gelmedi hergis hayl-i hb

Sak getir piyle v doldur arb- nb

 

Fursat durur gelin bu gece ielim meyi

em ile mutrb ben sen hid arb

 

Mamr tutun net ile cn mlkn mdm

Bu emr-i nzenin bilirsin klar itb

 

Zyi geirme fursatn eglenme bir nefes

Bir gn ola pr-b ola em gnl harb

 

Hergiz zamne kimseni honud klmad

Her fikr-i n-muvafk u her fil-i n-savb

 

N-cins sohbeti degil illa tamu odu

Fazliyle y ilh ecrin minel-azb

 

Dv- racmi deme hem-sohbet eylemek

Shib-nazar bilir ki hatdr deil sevb

 

Hem-dem ne resm ile ola Cibrle Ehremen

Mnis ne vech ile ola ttyile gurb

 

Gel ey harf imdi nashat kabl kl

Cevr eyleme harfe ki hcet degil itb

 

Zerrk zhidin ieli kann sci

Mahrm fsikn klal barn kebb

 

lemde kim ki fitne kapsn balad

El-Hak zeh sadet Allh zeh savb

 

n kalmad piyle Nesm bu gn sana

Bu dest-gehleri iirir trl trl kab

 

 

 
 
stanbul - 11.08.2009
meryemirmak@gmail.com
www.semazen.net
http://sufizmveinsan.com