M.İbn-i Arabî Hz. “NURLAR HAZİNESİ” ’nden Yansımalar

1. Bölüm

www.sufizmveinsan.com
 
 

Kitabın  adı   : NURLAR HAZİNESİ

Müellifi         : İBN ARABÎ

Mütercim      : Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ

Yayınevi       : İZ YAYINCILIK – 6. Baskı – İstanbul – 0212 520 72 10

Yansıtan       : Hamdi CENİK

Değerli okuyucular:

Yukarıda künyesini verdiğimiz Şeyh-ül Ekber Muhyiddin İbnu’l Arabî hazretlerinin

“NURLAR HAZİNESİ” isimli bu eseri, 101 adet Kudsî Hadis’i içermektedir.

Kitabın baş ve sonunda alanlarında temayüz etmiş değerli ilim adamlarının geniş açıklamaları da bulunmaktadır.

Kudsî Hadis’lerin bir kısmını sayfamızda yayınlarken, kitabın tamamını incelemeniz âcizane önerimizdir.

Allah hepimize idrakini ve hazmını ihsan buyursun.

Saygılarımızla.

www.sufizmveinsan.com

 

KUDSÎ HADİS: Melekî boyuttan algılananın beşeri veri tabanına dayalı bir şekilde açığa çıkmasıdır.

Risâlet ilmine dayalı bilgilerdir! (Ahmed HULÛSİ ’de “KAVRAMLAR”)

İbn Abbas’tan nakledilen hadiste, Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

—Ümmetim için benim sünnetimden kırk hadis hıfzedenin kıyâmet gününde ben şefaatçisi olacağım. (56)

Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

—Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyuruyor:

—Ben ortakların, ortaklıktan (şirk) en çok müstağnî olanıyım. Kim bir amel işler de o konuda Ben’den başkasını ortak ederse, Benim o işle bir ilgim olamaz; o iş ortak kıldığı şeye ait olur. (60)

Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

—Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyuruyor:

—Benim nazarımda velîlerimin en imrenilecek durumda olanı, şu vasıflara sahip olan mü’mindir: Malı azdır, namazdan lezzet alır, Rabbine en güzel şekilde kullukta bulunur, gizli ve açık her durumda O’na itaat eder. İnsanların içinde âdetâ kaybolmuştur, parmakla gösterilemez. Rızkı kendine yetecek kadar olup, buna sabreder.

Sonra (Hz. Rasûlullah) eliyle vurarak şöyle devam etti:

—Onun ölümü çabuk, ağlayanları ve mîrâsı az olur. (62)

Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

—Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyuruyor:

—Âdemoğlu, Beni andığı zaman bana şükretmiş olursun, Beni unuttuğun zaman Bana nankörlük etmiş olursun. (70)

Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

—Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyuruyor:

—Malını hayır yolunda sarf et ki, Ben de sana vereyim.

Rasulullah şöyle devam eder:

—Allah’ın eli doludur, gece gündüz devam edecek hiçbir harcama ondan bir şey eksiltmez.

O devamla:

—Gördünüz mü, O göğü ve yeri yarattığından beri sarf ettiği halde, elindeki eksilmedi. O’nun arşı su üstündedir, elinde de inip kalkan terazi vardır. (72)

Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

—Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyuruyor:

—Kulum beni zikrettiği ve dudakları Benim (ismim) ile hareket ettiği vakit Ben onunla birlikteyimdir. (72)

Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

—Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyuruyor:

—Bir kul üzerinde iki korku ve iki emniyeti birlikte bulundurmam. Kul dünyâ-da Benden korkarsa, ahirette korkusu olmaz. Eğer dünyada Benden emîn olursa, âhirette emîn olamaz. (74)

Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

—Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyuruyor:

—Benim celâlim için birbirini sevenler bugün neredeler? Benimkinden başka hiçbir gölgenin olmadığı bu günde onları gölgelendireyim. (74)

Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

—Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyuruyor:

—Ben kulumun Beni zannı yanındayım (Kulum Beni nasıl düşünürse öyleyim) ve Bana duâ ettiği vakit onunla birlikte olurum. (76)

Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

—Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyuruyor:

—Allah Taâlâ (kıyamet gününde) cehennemliklerin azap bakımından en hafif olan birisine:

—Farz edelim ki, yeryüzünde mal olarak ne varsa hep senin olsa (şu azaptan kurtulmak için) onları feda eder miydin? diye soracaktır. O da:

—Evet, diyecek. Bunun üzerine Allah:
-Fakat sen Âdem’in sulbünde iken Ben senden (şimdikinden) daha kolay bir şey istemiştim, bu bana şirk koşmaman idi. Ne var ki sen (dünyaya gelince) yüz çevirip şirke yöneldin. (76)

 

 

 
 
Yansıtan: Hamdi Cenik
İstanbul - 15.04.2008
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com