M.İbn-i Arabî Hz. “NURLAR HAZİNESİ” ’nden Yansımalar

3. Bölüm

www.sufizmveinsan.com
 
 

Kitabın  adı   : NURLAR HAZİNESİ

Müellifi         : İBN ARABÎ

Mütercim      : Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ

Yayınevi       : İZ YAYINCILIK – 6. Baskı – İstanbul – 0212 520 72 10

Yansıtan       : Hamdi CENİK

Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

-Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyuruyor:

-Benden başkasına ümit bağlayan Beni tanımıyor demektir. Beni tanımayan bana kulluk etmez. Bana kulluk etmeyen Benim gazabıma mâruz kalır. Benden başkasından korkan Benim azâbımla karşılaşır. (86)

Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor:

Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

-Allah arzı yarattığı zaman, arz sallanmaya (tıpkı bir hurma ağacı gibi sağa sola) yalpalar yapmaya başladı, bunun üzerine dağlarla onu sabitleştirdi ve böylece arz istikrarını buldu. Melekler dağların şiddetine hayrette kaldılar.

-Ey Rabbimiz, dediler, dağlardan daha şiddetli bir mahluk yarattın mı?

-Evet, buyurdu. Demiri yarattım.

-Demirden daha şiddetli bir şey yarattın mı? dediler. Hak Teâla:

-Evet! dedi. Ateşi yarattım.

-Ateşten daha ağır bir şey yarattın mı? diye yine sordular. Hak Teala:

-Evet, dedi, suyu yarattım!

-Sudan daha şiddetli bir şey yarattın mı? dediler. Hak Teala tekrar cevap verdi:

-Evet, rüzgârı yarattım.

-Rüzgârdan daha şiddetli bir şey yarattın mı? diye yine sordular. Hak Teâla:

-Evet insanoğlunu yarattım… dedi ve devam etti:

-Eğer o, sağ eliyle sadaka verir, sol eli görmeyecek kadar gizlerse (daha şiddetlidir). [3238] (92,94)

Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

-Allah şöyle buyuruyor:

-Ey Âdem oğlu, sen Bana duâ ettiğin ve Benden ümit ettiğin müddetçe, nasıl olursan ol seni bağışlarım ve aldırış etmem.

-Ey Âdem oğlu, senin günahların gök yüzünün bulutlarına kadar ulaşsa ve sonra sen Benden mağfiret dilesen seni bağışlarım.

-Ey Âdem oğlu sen Bana dünyâlar dolusu hatâ ile gelsen ve fakat Bana hiçbir şeyi ortak (şirk) koşmamış olduğun halde ulaşsan, şüphesiz sana dünyâlar dolusu mağfiretle muamele ederim. (98)

Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

-Allah şöyle buyuruyor:

-Dünyada kulumun iki gözünü alırsam, benim katımda bunun karşılığı ancak cennet olur. (104)

Aziz ve Celil olan Allah, Resûlü ve dostu İbrâhim’e şöyle buyuruyor:

-Bu şiddetli korku niçindir?

İbrâhim cevap verdi:

-Ya Rabbi, nasıl korkmayayım ve dehşet içinde olmayayım: Babam Âdem as. ki yeri Senin yanındaydı, onu Kendi elinle yarattın, ona Kendi ruhundan üfledin, meleklere ona secde etmelerini emrettin! Ve bir tek günahtan dolayı onu yanından uzaklaştırdın!

Bunun üzerine Allah şöyle vahyetti:
-Ey İbrâhim, bilmez misin ki sevenin sevgiliye  karşı itaatsizliği çok zor gelir.. (114)

Allah Taâlâ şöyle buyuruyor:

-Ey Dâvud, İsrâil oğullarına aşırı istek ve arzulardan sakınmalarını söyle. Zira aşırı istek ve arzulara bağlı olan kalblerin akılları (idrakleri) bana karşı örtülüdür, aramızda perde bulunur. (114)

Allah Taâlâ şöyle buyuruyor:

-Beni sevdiğini iddia edip de, Benden gafil olan yalan söylemiştir.

Seven herkes, sevdiğiyle birlikte olmayı (halvet) istemez mi?

Ben nice sevenlerimi tanırım ki, Beni gözlerinin önünde temsil ederler; görürcesine Bana hitap ederler ve huzurumda Benimle konuşurlar. Yarın onların gözlerini cennetlerimde serinleteceğim. (116)

Allah Taâlâ, intihar eden kimse hakkında şöyle buyuruyor:

-Kulum kendi kendine (ölüme teşebbüs ederek) Benim önüme geçti, Ben de ona cenneti haram kıldım. (118)

Aziz ve Celil olan Allah buyurur:

Benim kulum, Benim has kulum savaş sahnesinde dengiyle karşı karşıya bulunduğu halde Beni zikr edendir. (118)

Aziz ve Celil olan Allah buyurur:

-Ey Âdem oğlu, sana verdiğim şeye razı olursan, kalben ve bedenen rahatlık içinde olursun, ayrıca övülürsün.

Şâyet sana verdiğim kısmete razı olmazsan, senin başına dünyâyı musallat ederim; o kadar ki, yabani hayvanların çöllerde dolaşması gibi oradan oraya koşar durursun; İzzetim ve Celâlime yemîn olsun ki, dünyadan ancak senin için takdir ettiğim kadarını elde edebilirsin, hem de zemmedilmiş, aşağılanmış olursun. (120)

Aziz ve Celil olan Allah buyuruyor:

-Ey Âdem oğlu, herkes seni kendisi için ister. Ben ise seni senin için isterim, oysa sen Benden kaçıyorsun. Ey Âdem oğlu, bana karşı hiç de âdil değilsin!.. (122)

 

 

 
 
Yansıtan: Hamdi Cenik
İstanbul - 29.04.2008
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com