A.K. GEYLANİ Hz. - SIRR’ÜL ESRAR'dan “Yansımalar”

6. Bölüm

www.sufizmveinsan.com
 
 

Eserin adı     : Sırr’ül-Esrar

                     (Ötelerden Haber)

Müellifi         : ABDULKADİR GEYLÂNİ (K.S.) (1077-1165)

Mütercim      : Abdulkadir AKÇİÇEK

Yayınlayan    : Bahar Yayınları – İstanbul / 0212 518 26 26

Yansıtan       : Hamdi CENİK

www.sufizmveinsan.com

Rüyasında katır gören; ibadette tembel, nefsi ağır bastığı ve yaptığı işin neticesiz kaldığı anlaşılır. Ancak tevbe edip, iyi iş tutarsa  yaptığı iyiliğin mükafatını görür. (116)

Rüyasında bir güzel gençle konuşur gibi ruhla konuşmak, ilahi tecelliye ermeye delâlet eder. Çünkü ilahi tecelli nuruna erip cennete girenler aynı şekilde güzel sûretlidir. (116)

Hz.Âli (r.a.) der ki:

-Rabbimin terbiyesi olmasaydı, ona karşı irfana sahip olamazdım. (116)

İmam-ı Gazalî der ki:

-Allah-ü Teâlânın güzel bir sûrette rüyada görülmesi caizdir.

Bu tevile göre yine diyor ki:

-Görülen bir şeyi Allah-ü Teâlâ, görenin istidadına göre bir misal olarak halk eder. Görülen o şey, zat-ı ilahi değildir. Çünkü o bir şekilde görünmekten münezzehtir. Efendimiz (s.a.v.) ‘ in de görülmesi, aynı şekildedir. Onun da muhtelif şekilde görülmesi olur. Hepsi görenin istidat ve kabiliyetine göredir. HAZRETİ MUHAMMED’İ (s.a.v.) gerçekten kimse göremez. Ancak; ilimde amelde ve halinde ona tam varis olanlar hariç. Bunlar görür. Çünkü bu zümre her bakımdan ona varistir. (117)

Musa a.s.’ a ateş şeklinde görünen aslında nurdu. Ateş görünmesi onun anlayışına ve talebine göre olmuştu. Çünkü O, ateş  aramaya çıkmıştı… (118)

Hayatta olan Veli’nin Efendimiz (s.a.v.)’ e her bakımdan ilgisi vardır. Tam veraset hali bunu gerektirir. Hayatta olduğu müddet o veraseti ve irşat makamını idare eder. Bu hali taşıyana peygamberden rehberlik ve kulluk yardımı gelir. Bu yardımla; halk arasında tasavvuf yolunu devam ettirir, anla… (119)

(Rüyada) hayvanların temsil ettiği bazı vasıfları anlatalım:

-Kaplan; kendini beğenmişliği, kibri belirtir.

-Aslan; böbürlenmeyi ve halka karşı büyüklük satıldığını gösterir.

-Ayı; öfkeyi temsil eder. Eli altında bulunanlara üstünlük gösterişini anlatır.

-Kurt; araştırmadan, helal, haram, şüpheli… ne olursa olsun, ele geçenin yendiğini gösterir.

-Köpek; dünya sevgisini anlatır.

-Domuz; çekememezliğe, kinciliğe, hırsa delildir. Şehvet düşkünlüğünü gösterir.

-Tavşan; yapılan dünya işlerinde hileciliği, kandırıcılığı gösterir.

-Tilki de aynı olup, tavşanda gaflet daha fazladır.

-Pars görmek, cahilce bir gayrete sahip olmaya delildir. Aynı zamanda baş olma sevgisine de işarettir.

-Kedi, cimriliği, nifakı temsil eder.

-Yılan; yalancılığa, dille halka eziyet ettiğine, insanlara karşı düşmanlığa, gıybet yapıldığına işarettir.

...

-Akrep; koğuculuğa, alaycılığa, onu bunu ayıplamaya delildir.

-Eşek arısı; dille gizliden insanlara eziyet edildiğine işaret eder.

Bir Hak yolcusu, rüyada bu eziyetli mahlukatla cenk ettiğini, galip gelemediğini görürse; ibadete, zikre devam etsin. Taa onlara galip gelip, kahra uğratıncaya kadar devem etmeli. Beşeri sıfatlardan kurtulmalı.

Keza, o yırtıcı hayvanları kahredip, tamamen yok ettiğini görürse; hataları bırakmış, kötülük etmiyor demektir.

...

Yine bir Hak yolcusu o hayvanları insan şekline girer görürse; hatalarının iyiliğe çevrildiğini anlamalıdır.

…

Allah-ü Teâlâ kullarına, dünyada oldukları müddet, bütün yasaklardan çekilmeyi emreder.

Rüyada emare nefsin küffar, levvame nefsin Yahudi, mülhime nefsin Nasara kılığında görüldüğü olur. Aynı şekilde bidatçi kılığında dahi görüldüğü olur. (120,121,122)

 

 

 
 
Yansıtan: Hamdi Cenik
İstanbul - 01.04.2008
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com