Aruz vezninden bir arzu sakladım

Osman Coşkun
 

Gözlerinde başlamalıyım dünya turuna
Afrika’da aç kalmalıyım üç gece, güneşin üstünde
Hindistan’a geçmeli Ganjı yüreğine akıtmalıyım
Deli mavi aşklar getirmeliyim sana tasavvuf mertebesinden

Küba’dan selam getirmeliyim sana işçinin alın terinden
Che’nin gülüşünü alıp çıkmalıyım peşin sıra dağlara
Moskova sarsılmalı kara kaşlarında saçların alın yazım
Lenin’le yüzüncü günün hatırına rakı içmeliyim senin şerefine

Devrim olmalı doğacak çocuklarımızın adı, ikincisi Deniz muhakkak
Sonra Vietnam’a geçmeliyim yine aklımın proleter yanında sen
Ho Chi Minh halkının bağrında yanan ateşken harlamalıyım barışı
Kızıldere’ye akıtmalıyım göz yaşlarımı Sen için, Mahir kanarken

Bütün bekleyişler Kudüs için sevdiğim o mutlu gün için
Kurtuluş bakışlarında bilirsin bir bak hele cennet olsun Filistin
Esmer Arzu’lar biriktiriyorum her akşam Devrimden ötesi yalan
Nazım ustadan bir şiir okumalıyım kulağına kimse duymadan

Emperyalizme baş kaldırmalıyız Kemalimle birlikte, kurtuluş ırgat Hüseyin’de
Mustafa Kemaller yetiştirmeliyiz bir tanem, sarışın mavi gözlü çelik bakışlı
Gökyüzü yetim bir çocuk gibi kalmalı yağmurlar aldatmalı bütün ahmakları
Militanıyım gözlerinin güneş gözlerinden doğar her akşam…

Eşkıya aşklar biriktiriyorum sana esmer Arzu’lar…
Afrika’dan başlayan yolculuk omzunda son bulmalı
Gözlerimi kapatmalıyım aruz vezninden bir Arzu saklamalıyım
Gelecek günler ellerinde, çarpıyor yüreğimiz bütün dünya halkları ile…

Ankara’dan selam getirdim…

 

 

 
 
Edirne -20.10.2010
 http://sufizmveinsan.com