Barış Dikeni
Cem Karaca
 
 

Toprağın altında filiz
Filizin üstünde taş
Zorla yüreğim zorla
Filizi bizden sorarlar
Göğün yüzünde güneş
Güneşin gözünde bulut
Es yüreğim es yüreğim
Güneşi bizden sorarlar
Dağın yücesinde kar
Ovalarda hasret yanar
Ak yüreğim ak yüreğim
Suları bizden sorarlar
Ekin bitmez ekmeyince
Yarın GeLmez gitmeyince
Koş yüreğim koş yüreğim
Yarını bizden sorarlar
Barış bahçesinin gülü
Uzanmış hoyrat eli
BAT dikenim Bat dikenim
Barışı bizden sorarlar

 

 

 

 
 
Cem Karaca
İstanbul - 18.03.2009
http://sufizmveinsan.com