Bazen

www.sufizmveinsan.com
 
 

bazen pişmanlık duyar insan..
yaptıklarından
ya da
yapamadıklarından..
ama fırsatlar, değerlendirdiği kadardır!

bazen mutluluk duyar insan..
uçan bir kuştan
ya da
sıcak bir dokunuştan
hissettiği, kısacık ama bir ömre bedeldir!

bazen kızgınlık duyar insan..
bir kişi yüzünden
ya da
yaptığı hata yüzünden
işte, o anlar, hem kendine hem sevdiklerine cezadır!

bazen umut eder insan..
beklediği gelecek diye
ya da
hayat ona istediğini verecek diye
ama aldığı karşılık, umut ettiği kadardır!

bazen kıskanır insan..
ne için kıskandığını bilmeden
ya da
elindekini kaybetme korkusundan
ama farkına varamadığı, boşa güdülen duygudur!

bazen sevinir insan..
kaybettiğini bulduğunda
ya da
bir mektup aldığında
o anda, duygular, taşan bir pınardır!

bazen sıkılır insan..
kalabalık içinde çektiği yalnızlıktan
ya da
sebepsiz yaşananlardan
kaybettiği, boşa geçen onca zamandır!

bazen sever insan..hemde delicesine
çok şirin bir köpeği
ya da
yüreğini okuyan sevgiliyi
o vakit, kalp, sevilen için atandır!

bazen şanslıdır insan.. çoğu insana göre
nefes alıyor olmaktan
ya da
üretebiliyor olmaktan
hepsi, kendi çabası kadardır!

bazen yaşar insan..
güzel bir mekanda
ya da
çamur içinde
hayatı ise baktığı gözlük kadardır!

bazen okur insan..
farkına varmadan
ya da
farkına vararak
okunulan, hayatına yansıttığı kadardır!

 

 

 
 
Mehlika Beyza
İstanbul - 12.11.2008
http://sufizmveinsan.com