Bilgi Yönetimi Nedir?
Volkan Tolga
 

Çeşitli deneyim ve tepkilerin sonucu olarak on yıl önce başlatılan Bilgiye Dayalı Buluşlar (Knowledge Based Innovation), günümüzde uygulamaya dönüşmektedir. Farklı alanlarda eğitim almış ve deneyim kazanmış yöneticiler ve yönetim uzmanları, bilgi ekonomisine dayalı yönetim teknolojileri geliştirmektedirler. Bilgi Birikimi Yönetimi konusunda kitap ve makale patlaması yaşanmasına rağmen, reçeteler sadece uygulama sürecinde tanımlanabilmektedir.

Bugün görüyoruz ki büyük şirketler başta olmak üzere küçük işletmeler de dâhil, yeni bilgi yönetimini etkin kullanmak zorundadır. Şirket hesapları, eski verilerin (dataların) saklanması, yeni alınan elemanların yetiştirilme ve adaptasyon süreci tümüyle bilgi yönetimini içermektedir. Şirketlerde bilginin toplanması veya oluşturulmasından ziyade onun yönetilmesi çok daha önemlidir. Gerek duyulduğunda bilgiye ulaşılma hızı ve başarısı ise artık birinci sıraya yerleşmiştir bile…

General Motors yöneticisi Alfred Sloan, büyük şirketlerde uygulanacak tutarlı yönetim teknolojilerini 1950 yılında tanımladı. Oysa bugün, bilgi teknolojisinin ve iletişim ağlarının gelişimi sayesinde, gerçek rekabet avantajlarının çalışanların birikimleri ile yaratılabileceği kanıtlandı. Büyüyen bir uygulama grubu, her sektörden, her görevden ve dünyanın her tarafından araştırmacıları ve yöneticileri içeriyor. Eğitim, ekonomi, kalite, insan kaynakları, bilişim ve strateji uzmanları tek hedef çevresinde birleşiyorlar:

İşletmelerin, bilgi yönetimi sayesinde şekil değiştirmesi

Yapay bellek teorilerini aşan ilk bilgi yönetimi konferansı, “21. Yüzyıla Doğru Bilgi Varlıklarının Yönetimi”, 1987 yılında, Purdue üniversitesinde, DEC ve Technology Transfer Society işbirliği ile gerçekleştirildi. Steelcase North America ve EDS tarafindan yönetilen “Bilgi Üretkenliği” toplantısı Nisan 1992 tarihinde; Industrial Research Instititute (IRI)’un hazırladığı ve Mc Kinsey and Company’nin deneyimlerini sunduğu toplantı ise Ekim 1992 tarihinde gerçekleştirildi. 1994 yılında “Bilgi Birikiminin Getirileri” Strategic Leadership Forum ve Ernst & Young ortak çalışması ile tartışmaya açıldı. Bu yıl aynı konuları içeren birçok toplantı yapıldı.

Tüm bu toplantılarda saptanan bulgular şöyle sıralanabilir:

1. Bilgi yönetimi hareketi yaygınlaşıyor.

2. Bilgi değer taşır ve bu değerin ölçülmesi gerekir.

3. Ortak araştırmalar yürütülmeli.

4. Orta kademelerden başlatılan yönetim şekli özendirilmeli.

5. Dönüşüm hızlandırılmalı.

6. Uygulamalar şirkete göre değişir.

7. Yönetim mimarisi sınırlayıcı olmamalıdır.

8. Ortaklığın gerekçeleri anlaşılmalı ve yarar sağlanmalı.

9. Teknoloji, bilgi yönetimini uygulayan şirketlerin vazgeçilmez parçasıdır.

10.Bilgi birikimi rastlantılara bırakılmadan yönetilmeli.

Bir dahaki yazıda bu konuları teker teker irdeleyeceğiz.

 

Kaynakça:

Ecology Fair 98: Beyon Knowledge Management, 2-27 Şubat 1998

Human Resources, Haziran 1998

Grayson C J, “Taking Inventory of Your Knowledge Management Skills”

 

 
 
İstanbul -12.02.2008
volkantolga@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com