II. Perde

www.sufizmveinsan.com

 

 

sayıya gelmez / kemalleri
hadsizdir / hudutsuzdur
kendi kendine / bürünmüş, perdelenmiş
cüz akıl, küllü idrak edemez.
bil ki / bu konuda idrak
idraksizliği idraktir.
öze miraç olmadan
kul celalı bilemez
kemali / kemal bilir

anla ki / Allah'ü tealanın zatı
örtülü / âlemlere perdeli
tekliğinden ibarettir / deriz.
O sultan, aziz olan zat'a
imanı /göz görmeden ederiz

şeyin bilinmesi
anlaşılmasıyla olur
anlaşılmak olunca gaye
şey şeyi dengiyle münasip
yahut ,kamil zıddıyla bulur.

vayy, böyle iken iş
ne kalır kulun eline
zıt yok ki, zatına denk
kıyas edip, biline

her kuş bu meydanda ötemez
dinleyen hem
izinle
söz söyleyen susar.
fehimler teslim olur / diz çöker
davalara girişmez
ilim süphan Allaha
zati yönden ilişmez.

 

 

 
 
Hacı Ali Bayram
İstanbul - 11.09.2007
http://sufizmveinsan.com