Can Ellerinden Gelmişem
Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.
 

can ellerinden gelmişem, fani mekanı neylerem
ol mülke meylim salmışam, ben bu cihanı neylerem

dunyaya geldim gitmeye, tim ile hilm yetmeye
aşk ile an seyretmeye, ben în u anı neylerem

devr-i zamandan doymuşam, kevn ü fesadı koymuşam
darü'1-amanı duymuşam, bu sicn-i canı neylerem

hep i'tibarı atmışam, aşıldığa el katmışam
ben nefsi dosta satmışam, bu düşmenanı neylerem

aşkın şerabın içmişem, dil gülşenine göçmüşem
ben varlığımdan geçmişem, nam ü nişanı neylerem

aşkı, tabibım kılmışam, derdinde derman bulmuşam
ben lübb-i hikmet bilmişem, yunaniyani neylerem

enfas-i aşkı darikem, mal ü menalı tarikem
genc-i nihane mâlikem, nakd-i revani neylerem

taht-i tevekkül bulmuşam, mülk-i kanaat bulmuşam
mahfice sultan olmuşam, cah-i ayanı neylerem

her ne gelirse yahşidir, o dostun bahsidir
çün cümle anın işidir, ben bed-gümanı neylerem

olmuş anınla kalmışam, ayn-i hayata dalmışam
kendim bilip kam almışam, vehm ü hayalı neylerem

gerçi zaman-i devran ile, pir etti cismin şan ile
gönlüm cüvandır can ile, pir ü cüvanı neylerem

ten beslemekten sapmışam, gönlüm sarayın yapmışam
hurşidem, anda tapmışam, ben ahteranı neylerem

yarı bana bes görmüşem, ağyarı dilden sürmüşem
ünsiyle tenha durmuşam, ben ins ü canı neylerem

dilden dile bin terceman,varken ne söyler bu lisan
çün can ü dildir hem-zeban, nutk ü beyanı neylerem

hakkı, cemi'i halktan, müstağniyem billahi ben
hallak-i alem varken, halk-i zamanı neylerem"

 

 

 
 
İstanbul - 18.03.2009
http://sufizmveinsan.com