Çöpe atılmış vicdan keseleri

www.sufizmveinsan.com

 

Tropikal meyveler ve çok boyutlu vaveyla

Misli cennete seyahat, şaşa saman yolunda

Kudret helvası ve bıldırcın eti, mükellef sofra

Ecmain takımından bir taife, oltanın sağında solunda

Meskun mahallerde, ezhere konar göçerler

Eski arkadaşlar yeni elbiseler içinde

 Kibriya’yı en tepede, sefada

 Esenlikte görmek..,

Çay mı simit mi diye düşünmek ve üşümek

Sevgisiz kalmak, narı cehennemin ortasında

Tir tir titreyerek güneşin alnında, behemehal üşümek

Mazoşistler zi-magrem veya evangelistler

Ve de bu olgunlukta aklın perde arkasını

Düşünmek; İnsan insandan ne ister?

Histeri ikliminde bakteri

Makro alemi tehdit eden mikrobiyoloji

Çöpe atılmış vicdan keseleri, kabarcıklar

İki dudak arasında esaretler, basiretsiz cesaretler

Ayaklar altında alil, yorgun suratlar

Emeğini karşılayamayan rençper

Ve içtima alarmı!

Başı bozuk keleşlere selam durduğunuzda

Hayranların dilinden anlayan olursunuz

Kendinize döndüğünüzde, yolunuzda

Bir kedi sizin lisanınızla sizden

Birkaç damla süt ister..,

Seyahat ettiğiniz sefinenin ilk harekatı

Merkür’e Venüs’e, kürek mahkumları yordamıyla

İstediğiniz şarap birinci sınıf, rengi insan kanıyla

Kozmetikte hayatları çalınmış ceninlerle

Zirvedeki uygarlığın sömürgecilik buhranıyla

Cehenneme gitmek isteyenlere kolaylık sağlandığını

Başka alemde ölenlere değil de, yeni doğanlara

Ah vah ederek, hüngür hüngür ağlandığını

Ve bizim alemde, yaşamak isteyenlerin

Gözlerinin tozpembeye bağlandığını,

 Biliyor musunuz?

Sürrealizmde, sürgündeki hayatta.,

Bahçe duvarlarından atlayıp kaçanların

Yakalandığında topuklarının dağlandığını

Ve Entelektüel zekanın inekleri kutsayıp

Öküzleri sağdığını, biliyor musunuz?

Bir damak, ayrı bir tat tuttuğunda turşunuz

Bire bin katarak size dönecek her kuruşunuz

Başınıza kondukça sevimli, o sizin talih kuşunuz(!)

Keyfe keder, fiskeye bile katlanmayınız, buruşunuz

Dik duruşu yansıtmalı, eğri büğrü yamuk duruşunuz

Çok satan kitaplara konu olmalı, aşık oluşunuz

Sıkıldığınızda emrinize amade, efkarı umum

Kızmak, sövmek, övünmek yakışır size

Tabidir, İstediğiniz gibi konuşunuz..,

...

 

 

 
 
Mehmet Sani Özel
İstanbul - 19.02.2008
http://sufizmveinsan.com