EQ
(Emotional Quotient) Duygusal Zekâ
Volkan Tolga
 

Geçen yazılarımızın birinde IQ’ dan söz etmiştik. Önceleri tek başına, alternatifsiz olan IQ yeni arkadaşı EQ olmadan ismi anılmaz oldu neredeyse. Çünkü artık herkes biliyor ki IQ ve EQ beraberken, bünyede sentez halindeyken önemlidir. Ve iyi sentez yapabilen bireyler başarılı olurlar.

Bazı işlerde IQ daha önemliyken bazı işlerde EQ daha önemlidir. Bunun cevabını öğrenmek için bu iki yazıyı da okumanızı öneririm.

Birçok bilim insanının kabul ettiği gibi topluma uyum sağlamış başarılı bir kişi olabilmenin koşulu artık kişinin hem entelektüel zekâya (IQ) hem de duygusal zekâya (EQ) sahip olmasından geçiyor.

Peki, EQ nedir ve neden önemlidir?

EQ hem kişisel ilişkilerde hem de iş ilişkilerinde, kişinin kendi duygularını ve diğer insanların hissettiklerini algılayabilme, tanımlayabilme, duygularını kullanarak kendini motive edebilme ve yönlendirebilme kapasitesine sahip olmasıdır. IQ, kavramaya ilişkin kapasiteyi ölçerken, EQ akademik zekânın destekleyicisi olan yeteneği tanımlamaktadır.

Daha memnun müşteriler ve daha huzurlu bir çalışma ortamı için, EQ'nun temel ilkelerinin iş yaşamına uygulanmasına dair birkaç örnek vermek gerekirse öncelikle; anlaşmazlıklar tırmandığında, oluşabilecek gergin ortamları yatıştırabilme, farklı görüşleri değerlendirerek buradan aldığı bilgileri ilerleme için kaynak olarak kullanabilme yeteneği EQ düzeyi yüksek bir çalışanın becerileri arasındadır.

EQ'su yüksek bir çalışan, kişisel ve sosyal yeteneklerini iş hayatına uygulamada başarılı olur. Kişisel yeteneklere örnek olarak bireyin tercihlerinden, başarılı olduğu alanlardan haberdar olması ve bunları doğru şekilde kullanabilmesi, ön sezgilerine güvenebilmesi ve içgüdülerini düzenleyebilmesi; özellikle de hedefine ulaşmada kendisine yardımcı olacak birikimini kullanarak yüksek motivasyon seviyesine ulaşması söylenebilir.

Sosyal yetenekleri açıklarken, iki nokta öne çıkar: Bunlar empati ve sosyal becerilerdir. Empati, kişinin karşısındaki insanı kendi yerine koyması ve onun duygularını, ihtiyaçlarını ve kaygılarını algılayabilmesidir. Hizmet sektörünün her alanında öne çıkan bu EQ özelliği müşteriye, anlaşıldığının, yardım edildiğinin ve önemsendiğinin hissettirilmesi açısından şarttır.

Sosyal beceri ise kişinin karşısındakinden istediği karşılıkları ve yanıtları alabilme yetisidir. Kişilerarası iletişimin yoğun olduğu insan kaynakları, pazarlama, reklâm gibi sektörlerde bu özelliğe sahip çalışanların işlerinde çok başarılı oldukları bir gerçektir. Örneğin karşısındaki müşterinin kaygılarını anlayabilen bir pazarlama uzmanı, satış yapmakta diğer meslektaşlarına oranla daha başarılı olabilir. Bu yüzden müşteri ilişkilerinde şirketler genelde bayanları kullanırlar.

Ya da işveren açısından değerlendirildiğinde, çalışanları ile iyi ilişkiler kurabilen, onlara kendilerini güvende hissedecekleri ve yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri bir ortam sağlayan yönetici, çalışanlarının çıkardığı işlerden daha verimli sonuçlar alabilir.

Çalışanların EQ düzeyini yükseltmek ve bu konuda onları bilinçlendirmek için çoğu firma, seminer programları hazırlatıyor. Fakat bu programların hazırlanma sürecinde çoğu işverenin düştüğü yanılgı, EQ gelişiminin, haftada bir veya iki defa düzenlenen seminerlerle sağlanılabileceği düşüncesi.

Oysaki EQ eğitimi, daha uzun vadede kişilerarası iletişim ve etkileşim gerektiren bir süreçtir. Bu etkileşimin yapı taşını karşılıklı diyalog ve empati oluşturur. Bu diyalog ise kalabalık gruplarla değil; çalışanla EQ uzmanının birebir çalışmasıyla sağlanabilir.

Duygusal Zekâ (EQ) Nedir?

Duygusal Zekâ; kendimizin ve başkalarının hislerini tanıma, kendimizi motive etme, içimizdeki ve ilişkilerimizdeki duyguları iyi yönetme yeteneğidir.

Duygusal zekânın elemanları;

Kendini tanıma

Kendi kendini ayarlama

Motivasyon

Başkalarının fikir ve duygularıyla ilgilenme

Sosyal beceriler 

Güçlü ve olumlu insan ilişkileri kurabilmemiz; duygusal zekâmızı kullanmak ve geliştirmekle mümkündür. Çoğunlukla; duygusal zekâ ile sezgisel zekâ birbirine karıştırılmaktadır. “İçime doğdu, bu iş olacak” dedirten şey sezgisel zekâdır ve genellikle altıncı his, önsezi, telepati gibi isimlerle anlatılır. 

Davranışlarımızı yönlendiren, kurduğumuz ilişkileri ve niteliklerini belirleyen düşünsel zekâ (IQ) değil, ağırlıklı olarak duygusal zekâdır (EQ). 

Sadece IQ’ su yüksek ama EQ’ su düşük olan bir birey;

İş dünyasında verimsizlik,

İletişimsizlik,

Toleranssızlık

Müşkülpesentlik yaşarken, 

Yüksek EQ’lu bireyler ise; 

Sosyal denge kurabilme,

Duygularını başarıya odaklayabilme,

Etkili iletişim kurabilme,

Duygularını kontrol edebilme,

Sorumluluk alabilme,

Başarılı takım çalışması,

Başkalarının düşüncelerine saygılı olma özellikleriyle ön plana çıkıyorlar. 

Düşünsel zekâ ile duygusal zekâ arasındaki en temel fark; 

IQ zor değişirken, EQ’ nun geliştirilebilir olmasıdır. Düşünsel zekâ ve duygusal zekâ birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. Başarıyı etkileyen faktörler arasında IQ’ ya verilen pay %20 olurken; şans, statü ve duygusal zekâ başarının kalan payını kapsıyor. 

Duygusal Zekânızı Geliştirecek 7 Yöntem! 

Kendinizi tanıyın. Kim olduğunuzu öğrenin. Duygusal zekâ kendinizi tanımanızı şart koşar.

Duygularınızı ve onları kontrol etmeyi öğrenin.

Kendinizi, kişisel özelliklerinizi başkalarına açık tutun.

İletişim kurma becerinizi geliştirin.

Problem çözücü olun.

Eleştiriye açık olun.

İnsanlar ile ilgilenin. 

Duygusal zekâ bize neler getirir? 

Duygusal zekâsı yüksek insanlar, mesleki anlamda başka insanlar ile iyi iletişim kurabildiklerinden ve yönetme becerisine sahip olduklarından genellikle çok başarılı olurlar.

Günlük hayatta duygusal zekâ, insanların iş arkadaşları ve aile bireyleri ile iyi anlaşabilmelerini sağladığı için, kendileri ve çevresindekiler ile ilgili sorunları çözümlenir.

Duygusal zekâlı insanlar, diğer insanları olduğu gibi kabul edip onları dinleyip anladıkları için sevilirler ve arkadaşlık ilişkileri daha güçlü olur.

Genellikle kendileri ile barışık ve kolay memnun olurlar. IQ sizi işe aldırır ancak sizi terfi ettiren EQ’ dur.

Kaynaklar:

http://www.kariyerim.net/KariyerRehberi/index.kariyer?arn=&sid=&xx01=46&xx02=2

NANCY GIBBS

 

 

 
 
İstanbul - 22.07.2008
volkantolga@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com