Esans koklattılar ona

www.sufizmveinsan.com

 

Dilinde iktidar olsaydı
Henüz doğmuş bebeğin
Sorardınız; Ey sabi, neden?
Annenin göbeğinden göbeğin
Gömme latifelere yumulmuşken
Kapı dışarı etti, karın içre
Üç karanlık evin..

Bakar mısın?..
Emanet usulü hacetine necat buluyor kevn
Ellerini ovuşturarak derdi ki; "İnni Abdullah"
Dönüşün geldiğin gibi olacaksa eğer
Müjde.. Allah'a sevgili olacaksın!
Her nefese teşekkür., Sevin

Esans koklattılar ona ilk
Dünyaya teşriflerinde

Badehu..
İrade kazandıkça neye aşina olduysa
İlerledi nasibince, dahilinde ahrete koşan öbeğin
Goncalar gülümsüyordu, haz aldı yaşla kuru arasından
Hastalara şifa buldu, çiçeklerin mor mavi sarısından
Dimağında lezzet, mücahit balarısından
Pür telaş yürüyor iken, bir name!
Ömrün diğer yarısından..

Okumaya çalışır(mıy..?)ız
Cenindeki o eblek telaffuzu

Ya yaşlandık yoksa yarım(mı!) kaldık
Kazancımızı karışlarken ecele haşlandık!
Almadığımız şartlar kullanır nüfuzu
Muştumuza dolmadı tadımız
Bozulunca beş duyulu leyyin
Kulağımıza inledi fail; Hayye!
Sırtla varsa yoksa neyin..

Taze bir başlangıç
Kabir aleminde acemilik
Ve bir başka karanlık
Yeni evin..

 

 

 
 
Mehmet Sani Özel
İstanbul - 12.06.2007
http://sufizmveinsan.com