Ey Fâni
Lütfi Filiz
 
 

Sen sensiz sen olup kendin bulunca
Gam gidip neşeler kalbe dolunca
Her taraf "Merhaba ey sevgili" der
Bekâ gülü açar fenâ solunca
 
Cihan bir bütün bir vücut ey can
Ayrı ayrı görmek şaşılık heman
Kavgalar hep ayrı görmekten doğar
Bir gören, bir bilen cennette her an
 
Bu âlem Âdem'den, Âdem âlemden
Halk oldu, devreder durmaz hiç bir dem
Birinden diğerin alır, verir hep
İçle dış gibidir âlemle Âdem
 
Ey FÂNÎ bil kendin yaşamaya bak
Yardımcın daima şüphesiz ki Hakk
Orası, burası hep gönüldedir
Kitabın okurken değişir yaprak

(26.5.1993)
 

 

 

 
 
Lütfi Filiz
İstanbul - 11.03.2009
http://sufizmveinsan.com