Geldi Geçti
Bilal Atış
 
 

Köhnemiş cihana sorsanız söyler
Asırlara ne zalim, ne mazlum geldi geçti?
Dönüyor zaman dönüyor, hep aynı şeyler
Saltanat baki değil ne zalimler geldi geçti.

Ol dedi yüce Rabbim, zalimler dadandı
Ademden sonra Kabil ile uyandı
Kana, zulme fesada boyandı
Kâh iyi, kâh fena gün geldi geçti.

izle bak, şekiller, biçimler başka
Ne büyük hikmet var, cisimler başka
Nice dertler var, dermanlar başka
binlerce fatih mücahit geldi geçti.

Akıllı olan bilendir dostla yaranı
Unutan ahmaktır mazideki bağını
Dilersen sor tarihe ecdadını
Nice erenler, yarenler geldi geçti.

Deryaya at süren, surları geçen
Cihana adalet, derman saçan
Çağ açıp, çağ kapatan
Nice sultanlar, şahlar geldi geçti.

Zamana dur diyen olmaz koşar
Önüne çıkanı götürür coşar
Ölmezler onlar gönülde yaşar
Nice imam, nice dost geldi geçti.

 

 
 

Bilal Atış
İstanbul - 24.12.2008
http://sufizmveinsan.com

b.atis73@gmail.com