Halifelik

www.sufizmveinsan.com
 
 

Bir hiç iken “OL” ile yaratıldınız.
Muhammed adına, halife yapıldınız.
Derunda yoktur birbirinizden farkınız.
Sebepsiz değil bir amaç için yaratıldınız.

Sünnetullahın gerçeğini doğru anlarsanız.
Derunundaki evrenlerde cenneti ararsınız.
Anlarsınki, hakkel yakîn olmakmış amacınız
Bunun içindir ki dua eder ve namaz kılarsınız

 

 

 
 
Ahmet Genç
İstanbul - 23.01.2006
http://sufizmveinsan.com