Heyhat

Osman Coşkun
 
düşlerimin gizindesin ayan beyan
her yerde her şeyde yüzün heyhat
oysa ki gizlisin, görmüyorlar
düşümsün hakikatimin bahçelerinde
heyhat söz anlatmaz kalem kifayetsiz kalır

haktır bu bize düştür falan ama vesaire
heyhat gözlerim biçare sözlerim anlamsız bir yerde
oysa ki cümle nesne de yüzün yâr, her yerde her şeyde
haktır bu bize ve saire…

ayan beyan gizindesin düşlerimin
düş falan ama hakikat ha!
öyle her yerde ve her şey de
heyhat bu bize aziz olan haktır bir yerde…

düşümsün gerçeğimin arka bahçelerinde
gülümsün kokusuna bütün kainatı heba ederim
sözümsün söylemeye çekindiğim
gizimsin her yerdesin görmüyorlar
sırrımsın kimselere anlatamadığım
yakınsın her an, görmesem de dilimdesin
seni besmele çeker gibi düşünüyorum
uzak zannediyorlar seni görmediklerinden
oysa ki elin gözün gönlün yüreğin
bırak öteleri aşkın var ben de…

görmesek de olur heyhat
düşmüşüm peşine herkes de seni yaşıyorum
dem çekiyorum meyhanede sarhoşum ha
başım dönüyor, döndüğüm yüzlerdesin heyhat
kadehi kırılmış şarap gibiyim
dökülüyorum!
korkmuyorum ziyan olmaktan
peşin sıra akıyorum yoluna
ben seni bulurum, sen olurum…

heyhat yağmurlarda özletiyor seni bu seherde
her şeyde her yerde günüm de gecem de
gönlüm diyorum kırılıyorum diyorum
parçalarımı toplasınlar “sen” olurum
söz veriyorum, heyhat ölüyorum…

üzülmesin dostlar düşmanlar “aşk” dedik
aşk oluyorum…

üşüyorum
orada kimse var mı?
 

 

 
 
Edirne -07.04.2011
 http://sufizmveinsan.com