Kablosuz internet rahatlığı

Volkan Tolga
 

Günümüzün en hareketli ve etkileyici pazarlarından birisi olan İnternet, ticari sahalarda da meyvelerini vermeye başladı. Her geçen gün daha fazla insan, internet'i günlük hayatlarında kullanma ihtiyacını duyuyor. Ancak, kullanıcıların daha büyük kapasite ihtiyaçları ortaya çıktı. Ve artık gelişen çevre birimleriyle her tarafı kablolar doldurmaya başladı. Bunun için de wireless - kablosuz ağlar önem kazanmaya başladı.

Aslında sadece kablolardan kurtulmak değil; maliyeti azaltmak, tek bir telefon hattıyla onlarca bölüme internet hizmeti verebilmek ve benzeri durumlar kablosuz sistemleri daha da çekici hale getiriyor. Ev kullanıcıları açısından düşünürsek apartmanınızda birkaç kişi kablosuz internet kullanabilirsiniz. Ancak şirketler için çok daha önemlidir kablosuz internet.

Lider şirket olmak ve daha fazla kâr yapmak isteyen her kuruluşun, dünyadaki teknolojik gelişmeleri güncel olarak izleyip kendilerine daha fazla kâr getirecek olanlarını günlük işlemlerine en kısa zamanda uygulamaları gerekiyor.

Şirket yöneticileri internetten kaynaklanan tozlu dumanlı karışık hava içinde işlerini yeniden toparlama ve günün şartlarına uyarlamaya çalışırken şimdi de kablosuz geniş kanal şebekeler (Broadband Wireless) ve mobil Internet gündeme girdi. Mobil uygulamalar, bilinen elektronik uygulamaların haricinde, daha başka kurallarla gelişmektedir. Bundan dolayı şirket sahiplerinin ve yöneticilerinin internet teknolojilerinde olduğu gibi bir kopukluk yaşamadan işlerini devam ettirmeleri için mobil teknolojileri ve kablosuz şebekeleri planlarına almaları gerekir.

Kablosuz Şebeke ve Mobil İnternet nedir?

Kablosuz şebekeler mobil internet kullanımını mümkün kılan alt yapıdır. Veri iletişimi sağlayan kablolu iletişim sistemlerinin hepsine alternatif olabilecek RF sinyalleri ile çalışan ekonomik, basit ve güvenli sistemlerdir. Uzun zamandır kullanılmasına rağmen, piyasa talebinin de etkisiyle son yıllarda hızlı bir gelişme göstermeye başlamıştır. Öyle ki Fiber optik sistemler de dâhil bütün kablolu sistemlere alternatif durumuna gelmiştir. Denilebilir ki kablolu sistemler üreten üreticiler bir şekilde kablosuz sistemlerin de üretimine girmişler, başka bir şirket kurmuşlar ya da başka bir şirkete ortak olarak bu pazarda yerini almaya çalışmışlardır.

Mobil Internet ise kullanıcıların her zaman, her yerden, hareket halindeyken bile Internet'e ulaşabilmeleridir. Mobil Internet şirketlere mevcut ticari işlemlerini her zaman ve her yerde, direkt olarak müşteri ve çalışanlarının hizmetine sunabilmeleri için imkân sağlar.

Şirket sahiplerinin ve yöneticilerin, mobil uygulamalar için belirlemeleri gereken stratejiyi düşünürken, dikkât etmeleri gereken önemli noktaları şunlardır:

Mobil cihazlar üzerinden ticaret yapılmasını sağlayacak altyapı teknolojileri yani kablosuz şebeke sistemleri halen gelişmeye devam etmekte. Standartlar henüz yeni tamamlanmakta. Daha çok, yakın bir zamana kadar ABD ve Avrupa'nın standartları ayrıydı. Birçok şirket kablosuz şebeke sistemlerindeki hızlı gelişme ve standartların yeni tamamlanmasını beklemeyi daha uygun buluyordu. Fakat pazardaki mevcut oyuncular, yani sadece İnternet üzerinden iş yürütenler ve diğer e-ticaret firmaları şimdiden mobil uygulamalar hakkında aktif bir perspektife sahip olmalı ve stratejilerini belirlemeliler ki gerekli altyapı teknolojisi tamamlanınca hazır olsunlar.

Mobil ortamda, müşterilerinizle ilişkilerinizi temelden değiştirebileceğiniz bir imkâna sahipsiniz.

Genel olarak İnternet'te sunulan servisler müşterilere, herhangi bilgiye istedikleri zaman kendi kendilerine ulaşma imkânı vermektedir (Ürün hakkında bilgi ve fiyat almak, sipariş vermek gibi...) Müşterilerin bu durumdan oldukça memnun olduklarını ve İnternet'in doğasındaki self-servis anlayışını benimsediklerini görebilmek mümkün... Diğer yandan, firmalar da, İnternet'in kendilerine sağladıkları müşteri hizmetlerini geliştirme, işletme ve pazarlama masraflarını azaltma gibi faydalarından oldukça memnunlar.

Mobil teknolojiler bizi müşteri hizmetlerinin yönetimi için yeni ve çok farklı bir kavram ile tanıştırdı: "Her yerde sürekli devam eden ilişki". Mobil ortamda firmalar, müşterileri ile ilişki kurabilmek için, şimdiye kadar hiç karşılaşmadıkları bir imkâna sahipler. Onlara sürekli olarak ürün tavsiyelerinde bulunup, ihtiyaç duyduklarında yardımda bulunabiliyorlar. Mobil Internet ile firmalar, gerçek-zamanlı olarak müşterilerine veri gönderebilirler, çünkü müşteriler sahip oldukları mobil cihazlar (cep telefonu, cep asistanı gibi) ile her zaman ulaşılabilecek durumdadırlar. Ancak, firmaların bilgi iletimini, müşteri isteği dışında ve rahatsızlık verecek şekilde yapmaktan kaçınmaları gerektiği de unutulmamalıdır.

Mobil cihaz ve ekran özelliklerinin getirdiği sınırlamalar, firmaları, çok-yönlü mobil uygulama stratejileri geliştirmeye zorlamaktadır.

Genel olarak, bilgi gösterimi ve takası için, İnternet browser - tarayıcı kullanır. Stratejiyi belirleyecek olan kişinin, piyasada kullanılan değişik iletişim yöntemlerini analiz ederek, hedef kitleye en uygun olan standardı seçmesi gerekir.

Gerçekten de başarılı olabilecek bir mobil uygulama, tüm cihazlarda ve tabanlarda çalışabilecek olanıdır. Bu çoklu uyumluluk olmadığı zaman, firmalar, hazır olan ya da potansiyel konumdaki müşterileri kaybetme riski ile karşı karşıya kalırlar.

Ayrıca mobil ortamın bir diğer karmaşıklığı da, cihazların küçük ebatlarda olmaları ve kullanıcıların bu olumsuzluktan nasıl etkilendiklerinden kaynaklanmaktadır. Mobil ortamda yürütülen ticari uygulamalar, müşteriler tarafından, maalesef, PC browser'ında olduğu gibi düşünülüyor. Mobil stratejinin başarısı için, müşterilerin bu konuda bilgilendirilmeleri gerekiyor.

Kablosuz Şebeke ve Mobil İnternet sunduğu imkânlar…

Ülke sınırları ve ofis kavramları hiç bu kadar esnetilmemişti. Kablosuz şebekeler gündeme gelenden sonra bütün ülkeler hukuki yapılarını düzenlemek zorunda kaldılar. Henüz kanuni düzenlemeler tamamlanabilmiş değildir.

1. Telefonların, PDA ile veri alış verişi için, bir tuşla bağlantı haline geçirilebilmesi
2. Birden fazla cihazın kişisel network (LAN) içerisinde entegrasyonu
3. Dijital el cihazlarındaki kablo gereksinimlerinin ortadan kaldırılması
4. El kullanımını gerektirmeyen telefon cihazları
5. Cep telefonları ile diz üstü bilgisayarlar arası bağlantılarda kabloların ortadan kaldırılması
6. Web Tarama
7. Yerel içeriğin el cihazlarına sunumu
8. Büyük kapasite gerektiren LAN uygulamaları
9. Daha geniş kapsama alanı gerektiren uygulamalar
10. Güvenlilik gerektiren uygulamalar
11. Mevcut ekipmandan faydalanmak
12. E-mail alma gönderme
13. Web Tarama
14. Görüntülü 85km görüntüsüz 15 km mesafeden bağlanabilme
15. Dosya Paylaşımı
16. Hızlı ve Ethernet Uyumlu
17. 2 mb/s ile 56 mb/s arasında kapasite

Bu yazımızın konusuyla ilgili Avrupa ve ABD şirketlerinin yanında uzak doğu şirketleri de epey mesafe almış durumdular. Mesela Hindistan'da bir şirket kurulduğu yıl 200 tane Access Point (kablosuz dağıtım noktası) kurmak zorunda kalmıştır. Talebin getirdiği bir sonuç olarak değerlendiriliyor. Tahmini kapasitenin on  katı gibi bir yatırıma zorlanmışlar. Kablosuz şebekeleri gündemine almış ve uygulayan devletler arasında Brezilya, Kenya, Fiji, Yemen, Nijerya, Tunus, Iran ve Angola gibi devletler var. Görüldüğü üzere, biz bu konularda daha hızlı hareket etmek zorundayız.

Yüksek frekansta çalışan kablosuz ürünler insan sağlığına ve ekolojiye de zarar vermiyor. Uluslararası anlaşmalar gereği, bazı frekanslar izin gerektirmeyen serbest frekanslardır.

Eğer siz de rahat etmek istiyorsanız kablosuz bağlantının keyfini ve özgürlüğünü tatmak istiyorsanız, daha da önemlisi, odaları boydan boya dolaşan kablolardan kurtulmak istiyorsanız kablosuz internet kullanın.

 

Kaynak:

www.bilgisayardersanesi.com

 

 

 
 
İstanbul - 26.08.2008
volkantolga@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com