Mecruh Sevgili

www.sufizmveinsan.com
 
 

Dilimde esma-ül hüsna
İklim izimizde ravza-i cinan
Ve namütenahi “uhriceti linnas”
İnsanlar için çıkış yolu, li-aynihi
Ölü doğmuş cenan e taksim edilen iman
İcra mukime mukabil geçerli hüküm
Karalar bağladığım gibi
Kalp meşiet’e ağlanır
Kaldır perdeyi mecruh sevgili
Gözlerinden fecir okunsun
Kaç zira’ sendeki kulaç?
Ahsen’i seven koşsun
Bahrine dokunsun..,
-*-
O cemi cümle için olana benim diyorsa
O vücut bulmuş lokmaya, cenin diyorsa
O ki, günah bulanmış paçavralara senin diyorsa
Oturup kubbe-i kanek’le, zinhar, haram yiyorsa
Anlamayacaktır bendeki dili
Yadırgadığı gibi tabiatı
Yansız, tabi fiili
Sütreye iftira etmeli(!)
Mum ışığında mum üşür!
Sen hele bir yüreğine
Rahmanı düşür..,
-*-
Anlamayacaksın dilimi
Anlamayacaksın irdelediğim iklimi
Ucuza sattığın gibi sadakati, vefanın bikrini
Yüzüne süreceğin yerde eteğine koymuşun
Nimetin sıhhatin asudeliğin şükrünü..

 

 

 
 
Mehmet Sani Özel
İstanbul - 20.03.2006
http://sufizmveinsan.com