Meşhurun Şuuru

www.sufizmveinsan.com

 

Meşhurun şuuru ortanın üstünde. Sen!
Senden öncekilere bakıp da, “ey hayat sana küstüm!” de
Bilemezsin., Bilemezsin hafakanlar gezer hafızamın üstünde
Kimdi onlar?.. Tutup kaldırmaya koştular, koşuşturdular
Ne zamanki tökezleyip, yüzükoyun yerlere düştüğünde
.............................................düştüğünde..,

Düzinelere müracaatım, Zilhicceden tek bir gün almak için
Dürr-i yekta hemzeminde, bütün çabam ayakta kalmak için
Sırtımda sızısıyla ah! Makus talihime yediğim bir acı kırbacın
İnsan içine çıktığımda insanlara tuhaf gelen silueti minhacın
Yarıp baktıklarında, bir besmeleye sarılı binlerce şükür çıkar
Yüreğinden, Allah’tan başkasına kul olmayan mağrur açın

İzmihlale bürünmüş mevsimde, göklere gürler nar çiçeği
Kim bilir! Kaç kez kaldırıp indirdi çölde ayaz dolu içeceği
Korkusundan kaldırdığının yerini doldurmaz diye biçeceği
Billur kaselerde safran, herkes okusun diye gizi, iç içe yi
Yerim yok diyenlere sunmalı, henüz koklanmamış çiçeği

Var mısınız? Toplayıp eteğimizde olanları şaha gidelim
Sidret-ül Müntehaya kadar yolu var, hatta daha gidelim
Vakarımız gözümüzü açtığında ki, dönüp gerisin geriye
Eyvallah., Tevbe-i Nasuha karar kılıp, eyvaha gidelim
Efkarın huzurunu çalan zulmün yakasında ellerim
Feda olsun, işe yarayacak her neyim varsa,
işine yarayacak olana benim..

Sen hala ölü taklidimi yapıyorsun?
Diri ve aynı zamanda acıyı hisseden
Evet., Ellerindeki dua, işte o
............... benim..

...

 

 

 
 
Mehmet Sani Özel
İstanbul - 15.04.2008
http://sufizmveinsan.com