II. Meşrutiyet 100. Yılında
Abdullah Furkan
 

          II.Meşrutiyet…Bir yönetim biçiminden çok daha fazlası…Tarih kaynaklarımızın bahsettiği gibi Al-i Osman’ın çöküşü…Bu gibi tanımlarla bahsedilen II.Meşrutiyet,ilanı Tanzimat’a dayanır.İlanı, Osmanlı’yı bitirme planı içerisinde olan İttihat ve Terakki partisinin en büyük başarısını simgeler.Buna göre Osmanlı’da hem padişah hem de meclis olacak,son söz yine padişahta olacaktı.II.Meşrutiyeti anlamak için biraz geri gidelim.

 

          Tarih 3Kasım 1839.Esnafıyla,hocasıyla,memuruyla,tüccarıyla,yabancı devlet temsilcisiyle Osmanlı Gülhane Parkı’nda.Reşid Paşa yüksek bir yere çıkarak Gülhane Hatt-ı Hümayununu okuyor,ve artık Tanzimat Devri başlamıştı.Yani artık gevura gevur denmeyecekti.

 

           Tarih 31 Ağustos 1876.Abdülaziz,V.Murad Hanlardan sonra Abdülhamid Han tahtta.Ruslar Rumeli’nde,Mithat Paşa gibi bir vatan haini sadrazamlıkta…Nihayetinde Osmanlı Devleti’nin ilk Millet Meclisi[Meclis-i Mebusan]açıldı.Artık hem padişah hem de Millet Meclis’i devleti yönetiyordıçBu I.Meşrutiyet demekti.Meşrutiyet meclisinde kimler yoktu ki;Yahudiler,Sırplar,Yunanlar…Meclisteki Türkler %50 ya vardı ya yoktu.Ve bunun düzelmesi lazımdı.İttihat ve Terakki’de böyle düşünüyordu.Ve meclis dağıtıldı.[13 Şubat 1878]Ama sorun bitmemişti.Gazi Osman Paşa-Allah rahmet eylesin-esir,Plevne düşmüş ve toprak kaybı hızla devam ediyordu.Bulgaristan Hidivliği,kendini Krallık ilan etmesi bardağı taşıran son damla oldu…

 

          Tarih 23 Temmuz 1908.II.Meşrutiyet’in ilan edildi ve nihayetinde 17 Aralıkta meclis açıldı.Yine o kara günler,kaş yaparken göz çıkarmalar devam ediyordu.Belki de I.Meşrutiyet hiç bitmemişti.Çünkü Meclis-i Mebusan hiç bitmemişti.Çünkü dağıtılan sadece milletvekilleriydi.Yani II.Meşrutiyet I.Meşrutiyet’in ikinci faslıydı.Ve II.Meşrutiyet Osmanlı Devleti yıkılana kadar devam etti.5 Kasım 1922’de ancak dağıtıldı.

 

          Sonuç olarak gözü dönmüş kendilerine Türk Aydın’ı demiş,İstanbul’u,

Ankara’yı ve diğer illerimizi değil,Paris’i övmekle bitirememiş bu geri kafalılar sürüsü yüzünden 700 yıllık bir Devlet tarihe gömüldü.

 

 

 
 
Abdullah Furkan
abdullah.furkan@yahoo.com
İstanbul - 26.06.2009
http://sufizmveinsan.com