Sağ Beyin, Sol Beyin
 
Volkan Tolga
 

Çocukken futbol oynuyorduk her çocuk gibi ve sol ayağıyla topa vuranları gördüğümde ilk başta şaşırmıştım. Ters geliyorlardı, aslında bu durum hoşuma gidiyordu. Onlara özenmeye başladım ve bir arkadaşın yardımıyla solla topa vurmaya çalışmaya başladım. Çeşitli teknikler deniyorduk kendimizce ve zamanla gördüm ki başarılı olmuştuk. Kendimdeki değişimi görebiliyordum.

Nihayet, o gün gelmişti bir gün kendimi sol ayakla çok rahat futbol oynarken gördüm ve o gün bu gündür sol veya sağ ayak demeden topa vurabiliyorum. Hatta bazıları beni solak bile sandı takımda, sol Tarafta oynadığım için sürekli sol ayak kullanıyordum çünkü. Ve ben bunu zorlayarak yapmıştım.

Biliyorsunuz ki vücudun sol ve sağ tarafı beynin ters bölgeleriyle ilişkilendirilir. Yani sol tarafımızı sağ beyin, sağ tarafımızı sol beyin yönetir. Demek ki bunu geliştirmek elimizdedir.

Yapılan araştırmalar her geçen gün beyin ile ilgili yeni bilgiler veriyor. Kişinin duygularını tanıması ve beynini doğru yönlendirmesi de giderek önem kazanıyor.

Sağ beyin, yaratıcı zekâ, sol beyin mantıksal zekâdır.

Sol beyin 'EĞER' ve 'FAKAT' der
Bugün artık biliyoruz ki, sol beyin, kelime ve sayılarla ilgilenen, sağ beyne nazaran geçmişin üzerinde daha çok duran beyin alanıdır. Bu alanın özellikleri, soğuk, keskin, köşeli, mesafeli ve sert olması, katı kurallarının bulunmasıdır. Sol beyin 'eğer' ve 'fakat' sözlerini çok kullanır. Bu iki kelime hemen karar vermemeyi ifade eder. Beynin sol tarafı, bir şeyi anlamaya çalışırken aynı zamanda ertelemeye de yatkındır. Ayrıca benmerkezci olma eğilimindedir. Kendisini mutlu edecek şeyleri önemser. Bu sebeple de kendisi önceliklidir. Erkeklerin sol beyinleri baskın çalıştığı için benmerkezci yanları baskındır. Beynin sol kısmı, iradeyi mantıksal olarak kullanır.

Sağ beyin duygusaldır!
Sol beyin, yeni fikirlere açık değildir. Koruyucu, tutucu ve savunucudur. Oysa sağ beyin farklılıklara gebedir. Deneme yanılmayla karar verir. Duygusal alanlarla ilgili olduğu için istekleri hemen olsun ister. Stratejik düşünmek yerine, taktik bulur. Arzularını ertelemekten hoşlanmaz. Hızlı karar verip harekete geçmek eğilimindedir, acelecidir.

Sol beyin eril, sağ dişildir
Sol beyin, yeni fikirlere açık değildir. Koruyucu, tutucu ve savunucudur. Sağ beyin farklılıklara gebedir. Deneme yanılmayla karar verir. Sol beyin sayı ve rakamlarla ilgilenirken sağ beynin ilgi alanı daha çok görsel konulardan ve zevklerden oluşur. Estetik kaygılar sağ beyinde etkilidir.

Sağ beyin sevgiye göre karar verir!
Sağ beyni baskın çalışan kişiler, iradelerine duygularını katarlar. Bir insanla iş yaparken ya da onun hakkında karar verirken kâr-zarar analizi yapmaktan çok, onu sevip sevmediklerini ölçü alırlar. İnsanları analiz ederken "o beni çok sever" ya da "ben onu çok severim" diyerek referanslarının duygu olduğunu belli ederler.

Sağ beyin niyete sol beyin sürece bakar
Sol beyinde niyet önemli değildir. Sürece ve sonuca bakar. Sağ beyin ise niyete göre hareket eder. Sol beyin hayal kurmaz ama sağ beyin hayalcidir. Yine sağ beyin sezgilere çok değer verir. Beyin görüntüleme çalışmalarında sol beynin görsel unsurlara hızlı tepki verdiği ortaya çıkmıştır. Oysa sağ beyin duygusal sayılabilecek uyarılara daha çabuk cevap vermektedir.

Sağ beyin sempatik, ön beyin empatiktir
Sol beynin önceliği kendisindeyken, sağ beynin önceliği başkalarındadır. Oysa ön beyin, önceliğin kendisinde mi yoksa başkalarında mı olacağını, hangi şartta nasıl tercihler yapacağını iyi belirler. Ön beyin empatik düşünür. Mesela, sol beyniyle düşünen bir kimse karşısındakine yol tarif ederken, yönleri kendisine göre tarif eder. "Sola gideceksin" dediğinde bu sol taraf kendi soludur. Oysa empati yapabilen insan karşı tarafın yönünü dikkate alır.

Sol gerçekleri, sağ beyin duyguları analiz eder
Sağ beyin pembe düşler görür. Gerçeklerden uzak hayaller kurmak onun işidir. Sol beyin ise, hayali ve sezgileri önemsemez, kullanmaz. Sağ beyin dişil özellikler barındırdığı için, sezgisel düşünmeye yatkındır ve sezgilerinde çoğunlukla haklı çıkar. Ön beyin ise sezgileri süzgeçten geçirerek kullanır. Her hissettiğini doğru kabul eden sağ beyne mukabil, ön beyin sezgilerinin doğru olup olmadığını anlamaya çalışır. Sol beyin gerçekleri, sağ beyin duyguları, ön beyin ise doğruları analiz eder ve öncelik verir.

Sol beyinde erkeksi özellikler baskın!
Sağ beyin duygusal kararlar verdiği için, bu kararları inanarak vermek ister. Sol beyin, inanamasa da karar vermekten yanadır. Sol beyin tekil ve erildir. Yani erkeksi özellikleri baskındır. Sağ beyin ise çoğulcudur ve dişil özellikleri vardır. Sol beyin anlamaya çalışırken, sağ beyin hissetmek için uğraşır. Sol beyin karşılaştığı olaylarda çıkarı doğrultusunda tepkiler verirken, sağ beyin sempatik bir bakışıyla yaklaşır. Yani kendini hemen olaya kaptırır. Sağ beyni baskın çalışan kimse, birisi ağladığı zaman onunla beraber ağlar. Kendisinden çok başkalarını mutlu etmeye uğraşır. Kadınlarda bu özelliğe sık rastlanır, kadınların şefkat duyguları yoğundur ve iyi annelik yaparlar.

Maya Talisman Frost "Resim çizebilir misiniz?" isimli makalesinde beynin sol yani bir katil olarak tanımlıyor. Resim çizmeye kalktığınızda beyninizin sol yani hemen onu sözelleştirmeye ve şekilleri analiz etmeye çalışıyor. Algısal merkez olan beyninizin sağ tarafı ise baskın olmayan bir eylem göstererek bu aşamada sol beyin tarafından bir köşeye itiliyor. Ve ortaya çıkan sizin hiç de istemediğiniz çizgilerden oluşan bir resmi oluşturuyor. Sağ beyini biraz da "sanatçı" olarak nitelendirebiliriz. Peki, Sağ beyini nasıl
baskın duruma getirebiliriz?

"Beynin Sağ Tarafını Kullanmak" adli kitabin yazarı, ünlü sanat eğitmeni Dr. Betty Edwards'a göre, yazarın "L moda" adini verdiği sözel ve baskın düşünme biçiminden "R moda" adi verilen ve görsel işaretlere dayanan biçime zihinsel geçiş yapabilirsiniz. Sağ tarafın olaya dâhil olmasını ve çizme işini üstlenmesini sağlamak mümkündür.

Sol taraf, bir işi sevimsiz bulmadığı sürece üzerine almaktan çekinmez. İş çok zaman alıyor, çok detaylı, çok yavaş ya da en basitinden çok zor ise, sol taraf pes ediverir. Bazen üzerinde çalıştığımız bir konuda tıkanırız, arkası gelmez. Konuyla ilgili düşünmeyi bıraktığımızda, olmadık bir yerde çözüm yolu bir şimşek beynimizde çakar. İşte sağ taraf sol tarafın iktidarından kurtulmuş ve özgür hareket alanı bulduğunda sizin için çözümler üretmiştir. Öyleyse, buradaki hile, işi -örneğimizde, resim çizmeyi- sağ tarafın hemen üzerine atlayabileceği biçimde sunmaktır. Karmaşık bir görüntüyle karşılaştığında da sol taraf hemen pes eder ve işi sağ tarafa atar. Bunu başarabilmek için yani sol tarafı pes ettirmek için "R morunun devreye girmesini sağlamak" nesneleri tam olarak baş aşağı çevirmeliyiz.

Beyin ucu açık bir kuyu gibidir. Ne kadar tanınırsa tanınsın daha çok tanınmaya devam edilir. Tam anlamıyla kavranamaz. Beynimizin tek rutin bakımı da sürekli kullanmak, çalıştırmaktır.

Kaynaklar:

www.haber7.com

www.hatunca.net

 

 

 
 
Volkan Tolga
İstanbul - 02.09.2009
volkantolga@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com