Şirketlere internet sitesi zorunluluğu
Volkan Tolga
 

Sanal hayat artık gerçek hayatımız oluyor. Soyut somutun yerine geçip komutayı ele alıyor. Yıllardır sinsice, yavaş yavaş gelen sanal âlem gerçek âlemimizle yer değiştirircesine çeşitli yeniliklerle hayatımıza yayılıyor.

Daralan zaman ve mekân kavramlarını göz önüne alarak söyleyebilirim ki gelecek hakkındaki tahminler giderek zorlaşmaktadır. Çünkü sizin yaptığınız tahmin yeni ortaya çıkan bir yenilik karşısında çok değişik yollara giden teknolojik, dolayısıyla gündelik hayat bambaşka bir yol çizebiliyor. Bu da zevkli bir şey aslında; gelecek hakkında fazla bir şey tahmin edememek, tamamen sürprizlere açık olmak demektir ve sürprizler eğlencelidir.

İşte size yeni bir şeyler…

Tüm ticari yapısını yeniden düzenleyen TÜSİAD’ ın talebi üzerine 1535 maddelik Türk Ticaret Kanunu Tasarısı kabul edilmişti izleyenler varsa hatırlarlar. Türkiye’deki tüm ticaret yaşamını ve uygulamalarını çağdaş rötuşlarla baştan aşağıya yenileyen tasarı, bazı ilkeleri de içinde barındırıyor. Görelim bunlar neymiş…

Elektronik ortamda toplantı…

Şirketlerle ilgili belgelere internet sitesi adresi ile numarası da yazılacak. Her sermaye şirketinin bir internet sitesi olacak. Bu sitede şirket ilanları, pay sahipleri ve ortakları açısından önem taşıyan açıklamalar, finansal tablolar, raporlar, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarına ilişkin bilgiler yayınlanacak. Şirketler, elektronik ortamda yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları yapabilecek.

Kamyon yazıları tarih oluyor…

Toplu taşıma araçlarının dış yüzeyinin de sade bir görünümde olması gerekecek. Kamyon ve dolmuşlarda sık görülen, “rampaların ustasıyım, gözlerinin hastasıyım”, “aşk çekenin, yopl gidenin”, “alem bana ben sarışınlara hastayım”, “sollama beni, mahcup ederim seni” tarzı yazılar kaldırılacak.

Birleşik faize son…

Ticari işlerde faiz oranı serbestçe belirlenecek; kanuni, anapara ve temerrüt faizi hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak. Birleşik faiz uygulamasına son verilecek. Aksine sözleşme bulunmuyorsa, ticari bir borcun faizi, vadenin bitiminden ve belli bir şey yoksa ihtar gününden itibaren işlemeye başlayacak.,

Siciller açık olacak…

TOBB nezdinde, Türkiye çapında sicil kayıtlarına elektronik ortamda ulaşabilmenin sağlanması amacıyla kayıtların elektronik ortamda sunulabileceği bir bilgi bankası kurulacak. Bilgi bankasına giriş serbest olacak. Ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan, devlet ve ilgili oda, müteselsilen sorumlu olacak.

İndirimlere çeki düzen…

İşyerine yanıltıcı şekilde, “Paris’ten diploma tezi”, “Cristian Dior’ un kalfası” gibi sahte belge asarak haksız rekabet yaratanlara, iki yıla kadar hapis cezası verilecek. İşletmeler, rekabette öne geçmek için “sezon sonu indirimi diye hiç bitmeyen kampanyalarla tüketiciyi yanıltamayacak.

Kapıdan satışa son…

Saldırgan satış teknikleriyle müşterinin karar verme özgürlüğü kısıtlanamayacak. Evin kapısına gelerek veya yolda çevirerek yapılan satışlar, saldırgan satış yöntemi olarak değerlendirilecek.

Kaynak:
Hürriyet gazetesi

 

 
 
İstanbul -25.07.2007
volkantolga@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com