Tecelli

www.sufizmveinsan.com

 

 

Sardı altı yönden, çepeçevre
Parlak, kar beyazı, ilâhi
Mini mini nûr taneleri

Götürdü cümle varı nâ mekâna
Lâ zamana
Hüznün deli dolusuna
İdrâkin müntehâsına

Aklın acze düştüğü o yerde
Her şey safi nûr
Seven nûr, sevilen nûr
Sevginin aslı nûr'un âlâ nûr

Yaşayan mıyım, yaşatan mı
Orda burda, nârda-nûrda
Belli değil
Tam orta yerde mi muttasıl
Anlaşılmaz ebediyyen, anlatılmaz
Kim sûret kim asıl

Hay hakk…
Yaşamın sabitesi
Sonsuzluk kadar çözümsüz
Akıla
Her şey görece
Her şey izâfi
Belli değil kim ölü kim diri

Diri bilinen Hakk'tan bi haberler mi
Öldü bilinenler mi
Vasıtasız yüz yıllar ötesinden
Çağları kucaklayanlar mı
Peygamberler, âlimler, şehitler mi
Kurulmuş mahkeme-i Kübra
Ezelde verilmiş hüküm
İnfaz yapılıp durmada an be an
Diriler şahitler mi

Hor görme hiçbir canı
Hiçbir zaman
Aman
Sakın, sakın
Farklı farklı her birinin yazgısı
Cebri hâl denizinde yüzmedeler
Cümlesi halinden bi haber

Ayaklar köstekli, eller kelepçeli
Acz içinde, makâm-ı cüzde her biri
Aç gönül gözünü gör, bak
Vahye süt kardeş her tecelli

Diz bağları çözülmüş
Çökertilmiş dimağları
Niçin varsa onunla uğraşta eşya
Hara düşmüş can binaları

Akıllar sarhoş, gönüller sarhoş
Orda-burda, nârda-nûrda
Emânet kendilerine canları
Alınlar her hâlde secdede
Biteviye zikirde dilleri
Yürekler hâvf içinde benizler uçuk
Can, bedenlere dizili boncuk boncuk

Bütün zamanlar kahhar yaratanın yedinde
Cümle mekânlar teslimiyet hâlinde

Görüleni görüldüğü gibi anlatamam
Anlatsam okutamam
Kaygılanırım
İstimdât Ya Rasûlullah
Orda-burda, nârda-nûrda
Şefaâtin olmasa yargılanırım

Öyle bire bin vermek âdetullah
Ben verebildiysem bire bir bâri
Ohh yeter
Dünyadan, ahiretten , sevgiden yana
Özrümü kabil etmezse, ay yüzlü sevgili
Ebediyyen vah bana ,vahlar bana

 

 

 
 
Hacı Ali Bayram
İstanbul - 14.08.2007
http://sufizmveinsan.com