Teknolojide Öndeyiz!
Volkan Tolga
 

Bazı şeyler genetik etkilerden bazı şeyler de astrolojik etkilerden gelir. Nasıl mı? Türkiye’yi düşünün, hemen hemen hiçbir icat yapamamış hatta başkalarının icatlarına isim bile yakıştıramamış durumdayız. Bunun yanında bazı icatlarımız varsa da bunlar sayısı ne kadar az ise etkisi de o kadar az olarak kabul ediliyor.

Fakat teknolojiye gelince hem kullanımda hem algılama da hem yenilikte ve yeniye uyum sağlamakta ustaca işler yapabiliyoruz. Hani diyorum ki, ülkenin maddi durumu biraz daha iyi olsa teknoloji konusunda çok daha ileri gidebileceğimize eminim.

Yeni nesil konusuna gelelim. ABD’ deki bir gencin bilgisayar alması ve onunla haşır neşir olması Türkiye’ deki bir gençten daha kolay. Fakat iş, kullanıma gelince daha önce hayatında bilgisayar görmemiş birine bilgisayar verseniz ülkemizde, birkaç ay içinde kullanımını, donanımını ve hatta tamirini bile öğrenmeye başlamış olur.

Bilgisayar ve cep telefonu çok yeni ürünler olduğundan genetikten gelen bir etki olamayacağı için astrolojik diyebiliriz. Herhalde Uranüs gezegeni bu iş için önemli etkiler vermiştir ulusumuza.

Bir iletişim ve danışmanlık firması, teknolojik ürünler konusunda tüketici eğilimlerini belirlemek için mart ayı içinde 16 ili kapsayan bir araştırma yaptı.

Araştırma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Konya, Kayseri, Manisa Samsun ve Trabzon’da 15 yaş üstündeki bin 519 kişiyle teknoloji ürünlerini kullanma alışkanlıkları ile ilgili anket yapıldı.

Teknolojik ürünlerin insanların günlük yaşamında ne kadar fazla yer tuttuğunu ortaya koyan araştırmanın sonuçlarına göre, araştırmaya katılan her 100 kişinin 93.5’ i cep telefonu, 60.4’ ü internet, 57.5’ i bilgisayar ve 34.2’ si mp3 çalar kullanıyor.

Araştırmaya göre, internet kullanımı da insanların hayatında vazgeçilmez bir konuma sahip. Araştırmaya katılanların yüzde 17.4’ ünde tüm ev halkı internet kullanıyor. Deneklerin yüzde 31.2’ sinde evde bir kişi 29.8’ inde iki kişi ve 21.6’ sında 3 kişi internet kullanıyor. Katılımcıların yüzde 12.3’ ü internet üzerinden alışveriş yapıyor, yüzde 20.6’ sı bankacılık hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştiriyor.

Teknoloji ürünü alışverişinde ürün ve hizmet kalitesi ön planda tutuluyor. Deneklerin yüzde 83.2’ si alışverişte ürün ve hizmet kalitesine, 16.8’ i ise düşük fiyata göre tercihini yapıyor.

Araştırma, tüketicilerin teknoloji ürünü alma eğilimlerini de ortaya koyuyor. Buna göre, katılımcıların yüzde 20.6’ sı bu yıl içinde cep telefonu, yüzde 10.6’ sı dizüstü bilgisayar, yüzde 9.2’ si plazma TV, yüzde 8.2’ si bilgisayar, 5.1’ i mp3 çalar ve 2.8’ i LCD TV almayı

planlıyor.

Bu istatistikler göz ardı edilemez. Eskiden haberlere de konu olmuştu, bir Avrupa ülkesindeki cep telefonları yeni satılmaya başladığında Türkiye’ de aynı model çoktan kullanılmış ve ikinci el durumuna düşmüş bulunuyordu. Umarım bu açlığımız ilerlemeyi de beraberinde getirir.

 

 

 
 
İstanbul - 13.05.2008
volkantolga@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com