Telepati
Volkan Tolga
 

Mırıldandığınız şarkı radyoda çalınmaya başlarsa, aklınıza gelen kişiyle yolda karşılaşırsanız veya canınızın çektiği meyveyi arkadaşınız getiriyorsa siz bir telepatsınız demektir.

Gerçi bu cümleyi okuyan herkesin “ben de öyleyim” demesi normal, çünkü bu özellik herkeste vardır. Sevdiğimiz insanlarla özellikle telefonlaşma esnasında bu olur. “Ben de tam seni arıyordum” lafzını duyunca belki de inanmayız ama bu yazıyı okuduktan sonra belki bu fikriniz değişebilir.

Telepati parapsikoloji literatüründe, düşünceler arasında doğrudan doğruya bağlantı kurulması, iki zihin veya ruh arasında imaj, fikir, sembol tarzında ortaya çıkan etki alış verişidir. Bir başka deyişle, telepati parapsikolojide incelenen paranormal bir yetenek olup, bireyler arasında duyular-dışı algılama yoluyla düşünce, fikir, duyum veya imajların aktarılmasını sağladığı ileri sürülen tesir irtibatıdır. Terim eski Yunanca’daki “uzak” anlamına gelen tele (τηλε)sözcüğü ile “etkilenme, tesir almış olma, hissetme” anlamlarına gelen patheia (πάθεια) sözcüğünün birleştirilmesiyle elde edilmiş olup önceden kullanılan “düşünce aktarımı” teriminin yerini almak üzere SPR’nin kurucularından Fredric W. H. Myers tarafından 1882’de ortaya atılmıştır. Birçok Doğu Bloğu ülkesinde telepati yerine bio enformasyon" terimi kullanılmıştır.

Bilinen duyular, ya da herhangi bir araç kullanmaksızın, her türden düşünce ve duygunun zihinden zihine gönderilip, alınması tarzında yapılan bir haberleşmedir. Telepati: Kendisinde bir içgüdü, bir imaj, bir koku ve bazen de sesler halinde olan, bir fikri alma kabiliyeti. Telepati mental seviyedeki birçok psişik olayların, fenomenlerin esası olmasından dolayı önemlidir. Ruhsal irtibatlar, derin telepatik bir birleşmedir. Telepati, evrensel bir bilgi iletişim aracıdır.

Telepatide, alıcı ve verici olmak üzere en az iki kişi vardır. Telepati esnasında düşüncesini yayan, gönderen kimseye Ajan (Agent) yani verici denir. Alıcı (Percipiant) ise telepati deneylerinde süje olarak geçer. Parapsikolojide kapsamında araştırma konusu olan telepati, insan zihninin ve psişik varlığının zamanla körelmiş bir yeteneğidir. Devamlı çalışmak suretiyle bu yetenek gelişebilir.

Telepati yeteneği hemen hemen hepimizde bulunmasına rağmen, daha başarılı sonuçların alınmasında kişiler arasındaki heyecansal uyumun olumlu etkisi olduğu saptanmıştır. Birbirlerine âşık olan insanların, anne ve çocukların, çok samimi dostların, kardeşlerin, patron işçi ilişkisi, uzaktan kişileri etkileme veya buna benzer birbiriyle sempati bağları bulunan insanların birbirlerini, konuşmaksızın daha kolaylıkla anlaşabilmelerinin bir sebebi de budur. Telepatik alış veriş sırasında telepatik verici, bir fikri kendi zihninden alıcının zihnine yansıtırken daha çok bu fikri içeren bir bilgilendirmeyi aktarmaktadır. Bu bilgilendirmeler, alıcının zihnine bir psi(ruh) alanı vasıtasıyla aktarılır. Psi(ruh) alanı vasıtasıyla aktarılan enformasyon özel dalgalar halinde yayılmaktadır; telepati olayını bilimin henüz bilemediği bir güç sağlamaktadır. Nitekim hayvanlarda algılama sınırları insanlardan farklı olduğundan, bir araca, bir gerece gerek duymadan, örneğin bir köpek, bizlerin kulaklarımızın duymadığı tiz bir düdük sesini duyup, ona uyabilir.

Yine çoğu evcil hayvanlarımızla, bazı diğer hayvanlar, depremlerden önce, deprem tesirlerini algılayıp, bir takım huzursuzluk belirtileri gösterebilirler. İşte bunlar gibi, beş duyumuzla algılayamadığımız ruhsal tesirlerden biri de, 'telepati'dir. Psişik yetenekler insanla ilgili olduğuna göre, hepsinin tarihini insanlığın başlangıcına kadar indirmek mümkündür. Fakat yazılı kayıtların hepsinde, değişik zamanlamalar rastlanmaktadır. Örneğin 19. yüzyıla kadar telepati için düşünce nakli (transmisyonu), zihin okuma, zihinsel haberleşme gibi adlar kullanılmıştır. Belki de parapsikoloji terimleri içerisinde en çok tanınan, en çok bilineni telepati isimlendirmesidir.

Birçok kişi telepati hakkında şöyle veya böyle birtakım bilgilere sahiptir. Farklı alanlarda bu fenomen değişik şekillerde kavramlaşmıştır. Örneğin bu yetenek için zihin okuma, zihinden zihne haberleşme, düşünce transmisyonu gibi ifadelerde kullanılmaktadır. Rusya ve eski Doğu Bloğu ülkeleri de Bio Enformasyon terimini kullanmayı tercih etmişlerdir.

Bilinen duyular, ya da herhangi bir araç kullanmaksızın, her türden düşünce ve duygunun zihinden zihne gönderilip, alınması tarzında yapılan bir haberleşmedir; bu kelime Yunanca tele (uzaktan) ve pathos (duygu, düşünce) kelimelerinden türemiştir. Duyu dışı algı yoluyla iletişim kurma sanatı, telepati uygulama teknikleri modül-verici-frekans-modül-alıcı formüllerin bileşkesinden oluşur.Telepatik bağlantıyı kurabilmek için teknikleri bilmek şarttır. Telepatik iletişiminin en zor kısmı frekans ayarlama ve alıcı modülü kurmadır. Telepatik bağlantıyı kurma ile insanlar uzakta olan tanıdığına veya tekniklerini öğrenmeyle birlikte istenildiği insan ile duyu dışı algı yoluyla iletişim kurabilir. Bu yetenek bütün insanlarda vardır. Telepatinin frekans ayarlaması ve modül kurması akademik teknik eğitim gerektirir. Eşinizle, sevgilinizle, öğretmeninizle, annenizle, babanızla, patronunuzla, müdürünüzle, ayrıldığınız eşiniz veya görmediğiniz çocuklarınızla, kaybolmuş kişilerle veya herhangi tanıdığınız veya tanımak istediğiniz kişilerle telepati kurabilirsiniz. 


Kaynaklar:

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ana_Sayfa


http://www.renklidergi.com/bilim-teknik/diger/Duyu-Disi-Algilama-ve-Parapsikoloji-Telepati-Nedir-Durugoru-nedir

 

 

 
 
Volkan Tolga
İstanbul - 21.04.2010
volkantolga@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com