YARATICILIK İÇİN UYKU

GEREKLİ


Ocak 2004 te bir grup Alman araştırmacı beynin uyku esnasında problem çözmeye devam ettiğini tesbit ettiler ve bu tesbit onların deyimiyle konu hakkındaki ilk somut delildi. Bulgularına göre doğru cevap sekiz saatlik bir uykudan sonra kendiliğinden akla gelebiliyordu.

Ulusal uyku bozuklukları Araştırma Merkezinden Dr.Carl E.Hunt bu konu hakkında şunları söylüyordu ‘’Tek bir çalışmadan hiçbir zaman kesin olarak bir sonuç alınamaz, ancak bu çalışma bu alanda oldukça ileri bir gelişme kaydetmiştir.  Özellikle okul çağındaki çocuklar üzerinde potansiyel olarak önemli sonuçları olacaktır aynı şekilde yetişkinlerin çalışma performanslarıda etkilenecektir.’’

Luebeck/Almanya’ da bulunan bilim adamları gönüllüler üzerinde yaptıkları bir deneyde sekiz saatlik uyku uyumuş bir grupla uykusunu iyi almamış bir gruba basit bir matematik testi vermişlerdir. Sonuçta sekiz saatlik uyku uyumuş grup diğer uykusuz katılımcılara göre  üç kat daha fazla verilen problemin içindeki  gizli rakkamları doğru cevaba çevirme yöntemini bulmuşlardır.  Deneyden alınan sonuçlarda ‘’Nautre’’ dergisinde yayınlanmıştır.

Bu çalışmaya gönüllü olarak 106 kişi katılmış ve beş gruba ayrılmışlardır. Her grupta ki kadın ve erkek sayısı eşittir ve yaşlarıda 18 ile 32 arasında değişmektedir.  Bir grup normal bir şekilde uyumuş, diğeri bütün gece uyanık kalmış bir diğeride bütün gün uyanık kalmıştır, üçüncü grup imtihandan önce bütün gün boyunca sekizer saatlik dönemlerde deneyle ilgili ana eğitimi tamamladıktan sonra  uyanık kalmışlardır. Diğer iki grup ise tamamlayıcı bazı deneylerde kullanılmışlardır.

Çalışmaya katılanlar iki ana kurala göre bir ‘’rakkamları indirgeme çalışması yapmışlardır. Bu kurallar onların sekiz haneli bir dizi rakkamı kurallara uygun bir şekilde yeni bir diziye dönüştürmelerini sağlıyordu.   Üçüncü bir kural ise dizinin düzeninin içinde saklıydı ve araştırmacılar sürekli olarak deneklerin  bu bahsedilen üçüncü kuralı ne zaman bulabileceklerini gözlüyorlardı.

Problemi çözmeye başlamadan önce sekiz saatlik uyku uyuyan grup bütün gece uykusuz kalmış gruba göre üç misli daha fazla dizideki gizli bu kuralı bulabiliyordu.

Born’a göre yaratıcılık veya problem çözme yeteneği ile ilgili değişimler uykunun ‘’yavaş dalga’’ bölümünde oluşuyor. Bu bölüm ise uyku döngüsünün ilk dört saatinde yer alıyor.  Hatta,  yavaş dalga uykusu ve derin uykunun toplam süresinde yavaş yavaş oluşan  azalmalar hafıza fonksiyonunda azalmaya ve dolayısıyla yukarıda verilen problemdeki gibi saklı metodları anlamaya veya böyle şeylerin farkına varma yeteneğinde de azalmaya yol açar. 

Sonuçlar yaşlandıkça ortaya çıkan hafıza sorunlarınıda izah edebilir, çünkü yaşlı kişilerin  yeterli uyku uyuma konusunda, özellikle  hafızayı çalıştıracak derin uyku konusunda problemleri vardır.

www.alternativementalhealth.com

İstanbul - 01.08.2004
http://sufizmveinsan.com


Top Home e-mail