AÇI ÇEŞİTLERİ

trans.gif (807 bytes)


Astrolojide, çok zayıftan, çok güçlüye kadar, pek çok açı vardır.

En tesirli olan açılar, "30" ve katları, yani 30 - 60 - 120 derecelik açılarla; "45" ve katları, yani 45 - 90 - 180 derecelik açılardır. Bir de iki gezegenin aynı noktada bulunması hali olan - "0" - yani kavuşum durumu önemlidir.

Bu saydığım açılarda, "5" dereceye kadar olan farklarda etki alanı içinde kalmakla birlikte, en tesirlisi net olanıdır. Açılar genellikle belirli sembollerle ifade edilir.

Açıların isimleri ve sembolleri şunlardır:

Açı Derece Sembol

-----------------------------------------------------

Kavuşum 0 - 5

----------------------------------------------------

Altmış 60

-----------------------------------------------------

Kare 90

----------------------------------------------------

Üçgen 120

----------------------------------------------------

Karşıt 180

 

 

KAVUŞUM:

İki farklı enerjinin birleşmesi olup etkisi değişiktir. Bazen zorlar, bazen rahat ettirir. Genellikle yeni bir başlangıç getirir. Hayatımızda yeni bir hareket olur.

Bir evvelki kavuşumla başlayıp gelişen durumlar sona erer. Kişisel harita itibariyle, transit bir gezegenin, kisinin haritasındaki kendisi ile olan kavuşumu en güçlü devresini gösterir.

Zıt gezegenler arasındaki kavuşumlar genellikle zorluklar yaratır. Yükselen burçtaki kavuşumlar fiziksel olarak zuhur eder.

Eyleme geçebilme, kendini ortaya koyma gücü verir.

* * *

ALTMIŞLIK:

Yumuşak açıdır. Rahatlık ve kolaylık verir. Gücünüzü fazla zorlanmadan ortaya çıkarmanıza elverişlidir. Hoşa giden fırsatlar getirir. Uyum, estetik ve yetenek demektir.

Bulunduğu ev ve açı oluşturduğu gezegenlerle ilgili konularda güçlenme sağlar, değişik yönlerin ortaya çıkmasına vesile olur.

Yeniliğe açık olma, yeni fikirler ve davranışlar ortaya koyabilme, öğrenmeyi geliştirici ilişkilerde bulunabilme imkanları verir.

* * *

KARE:

Sert açıdır. Tersliklere, uyum bozukluklarına, nefse hoş gelmeyen durumlara sebep olur. Kendinizle veya çevrenizle çatışma yaratır.

Hayat mücadelesi, kişisel kargaşalar, korkular, inatcılık verir.

Kendinizi güçlü hissettirir. Hareketlilik verir. Sinirsel taşkınlıklar, unutulmuş problemler, sorunlar yeniden canlanır.

Sabit burçlarda meydana gelen kareler, zaman içinde ortaya çıkacak olan hayat karmaşası demektir.

Ancak diğer faktörler uygunsa bu zorlamalar kişiliğin güçlenmesine vesile olur. Aksi halde yıkabilir.

* * *

ÜÇGEN:

Tatlı ve akıcıdır. Uyum, kolaylık, yumuşaklık getirir. Stres ve sorunların azalmasına veya kalkmasına vesiledir.

Eyleme geçme olarak değil, bir oluşun ortaya çıkışını ifade eder. Yetenek verir ancak bunu ortaya koyabilmek için teşvik edilmesi gerekebilir. Çünkü üşengeçlik ve rahatına düşkünlük verebilir.

Yaratıcı güçlerin kullanılmasına, işlerin kolayca yürümesine, faydalı olabilecek şekilde güçlenmeğe, sorunların kolayca halledilebilmesine yol açar. Küçük, hoş değişiklikler getirir.

Kişiyi fazla zorlamadığı için güçlü bir kişilik oluşturmaz.

* * *

KARŞIT:

Çok sert bir durumdur. Uyumsuzluk, kısıtlama getirir. Olayların en karışık zamanıdır. Çok güçlü bir irade gerekir.

Kişi kendini farklı dürtüler arasında çekişme içinde hisseder. Dengeyi sağlama çabaları, bazen bir uçta bazen diğer uçta problemler yaratır.

Başarılı gitmeyen şeyleri karşımıza getirir, toptan yok edebilir veya çıkmaza sokar. Kendimizle, başkalarıyla veya olaylarla karşı karşıya bırakır. Güçlü tepkilere, etkilere maruz bırakır.

Kişisel haritadaki karşıt açılar, zıtlık, kendimizle çatışma, zorlu bir yaşam verir. Aynı zamanda birbirini tamamlayıcı etkisi vardır. Ayrıca kişinin uyanık olmasına ve fark ediciliğine sebep olması açısından faydalı olabilir.

* * *

Bu anlattıklarım güçlü açılardır. Bunların dışında daha az güçlülük derecesinde olan açılarda vardır.

Örneğin 30 - 45 - 145 - 150 derecelik açılar ikinci derecede etkilidirler. Diğer etkilerle birlikte değerlendirilerek, yerine göre önemli olabilirler.

* * *

Sık görülen bazı açı çeşitleride şunlardır:

BÜYÜK ÜÇGEN:

(resim)

Aynı yapıdaki burçlarda bulunan gezegenler arasında meydana gelen açıdır.

Kişide var olan yetenek, enerjinin kolayca akışı, şans, kendine yeterli olma, yararlı şeyleri kolayca elde etme ile birlikte tenbellik, mücadeleden kaçma, kendi dünyasında rahat yaşamayı tercih etme gibi özellikler de verir.

ATEŞ yapılı burçlar arasında ise; Enerjik olma, canlılık verir. Fakat ilk planda daima kendini düşünmeğe yol açar. Başkalarının gereksinimlerine karşı hassaslık vermez....

HAVA yapılı burçlar arasında ise; Entellektüel olmayı, mental ve sosyal kapasite genişliğini verir. Bu kişiler duygusal olaylarla pek fazla ilgilenmezler.

SU yapılı burçlar arasında ise; Hassasiyet, yüksek kapasiteli duygusal bir yaşam verir. Bu kişiler kendilerine veya dışarıya objektif bakabilmede, duyguları aşabilmede oldukça zorlanırlar.

TOPRAK yapılı burçlar arasında ise; Maddi ve dünyevi kaynaklara bağlanmayı verir. Çalışmak, çalıştırmak, başarılı olmak, hırs ve ihtiraslar ön planda gelir. Soyut konulara kapalıdırlar.

BÜYÜK KARE:

(resim)

Dört gezegen arasında meydana gelir. Gezegenler arasında kare açı ve iki zıt açı vardır. Açılar öncü, sabit veya değişken burçlar arasındadır.

Büyük kare, zorlukları ve aynı zamanda kişideki yetenekleri temsil eder. Gezegenler arası çekişmeler, enerjinin bir noktaya odaklanmasına izin vermez ve çok yüksek bir tansiyon yaratır. Yaşanan zor tecrübeler, alınan dersler neticede güçlü, iradeli, sağlam bir kişilik oluşturur.

ÖNCÜ burçlar arasındaki kare açı; Son derece faaal, kişisel hedefleri için eyleme geçebilen kişilik verir. Enerjinin farklı alanlarda kullanılmasını sağlar.

SABİT burçlar arasındaki kare açı; yavaş yavaş fakat çok yüksek bir iç potansiyel oluşturur. İstek, arzu ve ihtiyaçların bastırılması beklenmedik zamanlarda patlamalara sebep olur.. İnat, kararlılık ve güçlü irade ise başarı getirir.

DEĞİŞKEN burçlar arasındaki kare açı; her türlü ilişkiden, dış etkenlerden çabuk etkilenmeyi verir. Değişik ortam şartlarına uyabilmede rahatlık sağlar. Kendini tanımlama ihtiyacı duyurur.

 

T - KARE

(resim)

Büyük karenin yarısıdır. Üç gezegen arasında iki kare, bir zıt açı vardır.

Başarılı olmak için motivasyon yeteneği verir. Ancak zorluklar enerji kaybı meydana getirebileceğinden dengesizlikler görülebilir. Tek yöne eğilmeğe müsaittir.

Açıları meydana getiren gezegen özelliklerine göre başarı ve yetenek yanı sıra aşırılıklar, sinirsel sorunlar da yaratabilir.

SABİT burçlar arasındaki T- Kare; irade gücü, kendi isteklerini elde etmede kararlılık verir. Enerji yavaş yavaş depolanır ve güçlü bir şekilde harcanır.

ÖNCÜ burçlar arasındaki T- Kare; Kişisel çalışmalar ile ilgili konularda kriz yaşatır. Ev, aile, evlilik, aşk gibi ilişkilerde de sorunlar verir.

DEĞİŞKEN burçlar arasındaki T- Kare; Değişik durumlara kolay uyum sağlamayı, çok yönlülüğü fakat çabuk etkilenmeyi gösterir. Değişebilme özelliği, huzursuzluk verir. İnsan ilişkilerinde denge sağlama ihtiyacı hissettirir.

* * *

Şu konu da önemlidir.

Genelde, yıldız transitleri esnasında meydana gelen açılar, tek başlarına çok fazla etken değildir. Belli durumların, olayların görülmesi için, birbirini tamamlayan iki veya üç açının aynı zamanda meydana gelmesi gerekir.

Bunun tersine, aynı anda çok fazla açı bulunması da çok trajik olmaz. Açıların birbirlerini nötr hale getirmesiyle pasifize olmaları da söz konusu olabilir. Eksinin artıyı götürmesi gibi..

Açılar arasındaki 1-5 dereceye kadar olan farklılıklar da etki alanı içinde kabul edilir.

Kişiye özel haritalardaki sabitleşmiş açılarda, uygun yıldızlar arasında devre tamamlayıcı açıların olması, beyinde, farklı alanlarda sistemli bir çalışma meydana getirir.

Mesela, Uranüs - Satürn - Pluton veya Güneş - Venüs - Merkür gibi konuları birbirine yakın yıldızlar arasında birbirini bütünlüyen bir sistem var mı? Yoksa bir eve düşen yıldız diğer bir yıldızla açı meydana getirmeyip kendi başına mı çalışıyor?

Diyelim ki, Uranüs 10.cu evde ama açısı yok... Bu durumda, aklı temsil eden Uranüs sadece bu evin konularında geçerlidir. Uranüs aklı, diğer konularda ise fazla etken değildir.

Açılar, gezegenlerden gelen enerjinin, kişiliğin değişik alanlarında kullanılma durumunu gösterir. Böylece bir gezegene ait özellikler çeşitli kanallardan ortaya çıkış yolu bulur.

Açı yapmayan bir gezegen ise, kendi başına geçerli olup diğer konularla ilişki kurması zordur.. Yani o gezegenin enerjisi tek yönlü olarak ortaya çıkmış olur.

Açı yapmayan bir gezegenin enerjisini kullanmak çaba ister. Bu konuda transitler yardımcı olabilir. Transit zamanlarını değerlendirmek fayda sağlar. Veya böyle bir açıya sahip kişiler rehber olabilir.

Örneğin; Merkür açı yapmıyorsa, kişi yazılı veya sözlü ifadede zorlanır, anlaşılamama problemleri yaşayabilir. Venüs açı yapmıyorsa, kişi aşk ilişkilerinde, ortak çalışmalarda rahatsız edici durumlar yaşayabilir. Veya açısız bir Mars, kendine güvenin olmamasına, cinsel açlık ve saldırgan davranışlara sebep olabilir.....

 

trans.gif (807 bytes)