GEZEGENLERE GÖRE GRUPLAMA:

trans.gif (807 bytes)

 

Kişisel  Yıldız  haritalarında,   sabitleşmiş gezegenlerin yerleşim durumlanna göre değişik pozisyonlar  ortaya  çıkar.  Her  gezegenin bulunduğu ev ve burca göre verdiği özellikleri daha önceki bölümlerde anlattım.

Burada,     11     gezegenin     haritada bulunabilecekleri şekiller ve bunun kişilik üzerindeki etkilerinden söz etmek istiyorum.

Genellikle gezegenler, Kişiye özel Yıldız haritalarında 7 değişik pozisyonda görülebilir.

Deste: Tüm gezegenler en fazla 2 veya 3 burçta toplanmıştır.


Bu konuma sahip kişiler bir konuda inceleme yapabilecek,  derinleşip  uzman  olabilecek yetenekte olurlar. Tek bir hedefe yönelirler.

Düşüncelerini değişik konulara kaydırmazlar. Belli  konularla sınırlı  tutarlar.  Enerjilerini gereksiz yere harcamamağa dikkat ederler. Objektif olamazlar. Kendilerine dönüktürler.

Yarı küre: 11 gezegen yarı küreyi oluşturan burçlara dağılmış durumdadır.

Bu   konuma   sahip   kişiler   kendinin efendisidirler. Hayat dersin! yine kendilerindne alırlar ve bunu değerlendirebilirler.

Kendileri dışında başkalarına da yetebilen kişilerdir. Verici burçlar yarı küresinde ve haritanın üst tarafında toplanmışsa, çizgi dışı, kariyer ve isim sahibi olurlar.

Salıncak: Yanyana 4-5 burçta toplanan gezegenlerin tam karşısında tek bir gezegenin yer almasıdır.

Bu pozisyona sahip kişilerin tek bir hedefi vardır. Bu amaca ulaşmak için diğer şeyleri hep ikinci plana atarlar. Tek gezegen, bulunduğu ev ve burç hedefin şeklini, gidişini tayin eder. Diğer gezegenlerin bulunduğu evler kullanım alanlarım gösterir.

Bu kişiler aynı zamanda olayların hedef noktası olmağa, lider pozisyona geçmeğe müsait olurlar.

Terazi: Gezegenlerin yansı bir veya iki burçta, diğer yansı paralel diğer bir veya iki burçta toplanmış ancak bir gezegen de bunların tam tepe fakat ortasında yer almıştır.


Bu şekilde yerleşime sahip kişiler estetik ve dengeye çok önem veren, dengeyi sağlama savaşı içinde olan kişilerdir. Hak geçmemesine, herşeyde adil olmağa dikkat ederler. Zaman zaman taraflardan biri ağır bassa da tepedeki bir yıldız bir hakim gibi görev yapar.

Karşıt:  Gezegenler,  haritanın  iki  ayrı küresinde    karşılıklı    evlerde    yerleşmiş durumdadırlar.

Bu kişiler karşıt görüşleri olan, herşeye muhalefet edici tiplerdir. Birşeyi kabul etmeleri zordur, isyan etmeğe, itiraza hemen hazırdırlar. Kendi içlerinde de ikilemler yaşarlar. Kararsız ve huzursuz olurlar.

Bitişik nizam: Gezegenler, bir kaç burç hariç diğerlerine sıra ile birer ikişer yerleşmiş durumdadır.

Bu dizilime sahip kişiler, sıra dışı, enerjik, kendi   kendilerin!   harekete   geçirebilen, sorunlarım çözebilen faal ve dışa dönük kişilerdir. Ters yönde başı çeken gezegen önder durumdadır. Bu gezegenin karakteristiği kişilikte önemli yer tutar.

 

Karma: Yukandaki gruplamaların hiç birine benzemeyen   yerleşimlerdir.   Bu   şekildeki yıldızlar arasındaki açılar önemlidir.

Karma yerleşime sahip kişiler, anlaşılması, zor insanlardır. Monotonluktan, tekdüzelikten hoşlanmazlar. Bir şeye konsantre olmaları zordur.   Enerjilerim   verimli   bir   şekilde kullanamazlar. Her şeye merak duyarlar ama sonuca götürmeleri garanti edilemez.

Yıldızlar arasında uyumlu açılardan oluşan dikdörtgen  varsa  mistik  konulara,   hayali yaratıcılık, yazarlık, şairlik gibi yetenekler verir.

Sert ama düzenli bir açı oluşumu varsa, acımasızlık, diktatörlük, amacı için herkesi harcayabilme, büyük ve zorlu başarıları elde ediş verebilir.

 

trans.gif (807 bytes)

[Anasayfa]  [Burçlara Göre Gruplandırma]