YILDIZ SAATLERİNİN HESAPLANMASI:

trans.gif (807 bytes)

 

Yıldız saatleri şemasında, yıldızlar bölümü değişmez. Ancak gün ve gecenin uzayıp kısalmasına bağlı  olarak saat dilimlerinin süreleri farklılık gösterir.

Bunun  için  günlük  olarak  hesaplamak gerekir. Veya 5-10 dakikalık farkı dikkate almak şartıyla, haftalık hesaplamalar da yapılabilir.

Yıldız saatlerinin başlangıç ve bitişleri şehirlere göre değişir. Örneğin; İstanbul için yapılan hesaplama Erzurum veya Londra için geçerli değildir. O bölgenin yerel saatine göre özel hesap yapmak gerekir...

Hesaplama sistemi:

1 - Güneş'in doğuşu ile güneşin batışı arasındaki süreyi hesaplayın.

2 - Bu zaman süresini dakikaya çevirin ve 12 ye bolün,

3 - Böylece, gün sütununda bir dilimin kaç dakika sürdüğünü bulmuş oldunuz.

4 - Saatler sütunundaki ilk dilime güneş'in doğduğu saati yazın ve sıra ile yukarıda hesapladığınız bir dilimlik süreyi ekliye ekliye, 12 dilimi tamamlayın.

5 - Bu kez aynı işlemleri, güneşin batışından güneşin doğuşuna kadar olan zaman için yapın.

Örnek hesaplama: 9 Aralık günü için yıldız saatlerini hesaplamak isteyelim:

Güneşin doğuşu: 07:09 Güneşin batışı: 16.42

İkisi arasında dakika olarak 573 dakikalık bir zaman var.

573: 12 = 47.7 (gün için bir dilimlik zaman süresi)

Buna göre; günün dilimleri şu saatleri içeriyor. Pazartesi günü için;

İlk dilim, saat 07:09'da başlıyor, 47.7 dakika devam ediyor (Ay saati),

İkinci dilim, saat 08:44'de başlıyor, gene 47.7 devam ediyor (Satürn saati),

Üçüncü dilim, saat 08.44'de başlıyor, 47.7 dakika devam ediyor, (Jüpiter saati),

Bu şekilde 47.7 dakika ilave edile edile 12 dilim tamamlanır.

Normal olarak gece ve gün dilimleri 60'şar dakikadır.  Gün  ve gecenin  eşit olduğu tarihlerde bu dilimlerin her biri 60 dakika olur Diğer zamanlarda 60 dakikadan daha az veya çok olur.

Güne ve gecelerin farklı olduğu tarihlerde, gün için bu hesaplama yapıldıktan sonra gecenin bir dilimlik süresini pratik olarak şöyle bulabiliriz.

120 dakika - 47 dakika = 73 dakika

Yani gece bölümünün bir dilimi 73 dakikadır. Yukarıdaki sıralama gibi, bu sefer Güneş'in batış saati gecenin ilşk dilimine yazılır ve 73'er dakika  ilave ederek 12 dilim tamamlanır. Buna göre Salı gecesinin;

İlk dilimi 16.42'de başlıyor 73. dakika devam ediyor. (Venüs saati).

İkinci dilim 17.45'de başlıyor, 73 dakika devam ediyor (Merkür saati).

Üçüncü dilim, 19.06'da başlıyor ve 73 dakika devam ediyor... Bu şekilde devam edilerek 12 dilim tamamlanır,

Bu arada saniyelerden meydana gelen küçük artış veya eksiklikler saat aralarına pay edilmelidir.

Yaptığınız    hesaplamanın    doğruluğunu anlamak için dikkat edilecek bir nokta:

Gün  dilimlerinin   12.sine  gerekli  saati eklediğiniz zaman çıkan sonuç gecenin ilk dilimindeki   saati,   yani   güneşin   batışım vermelidir. Aynı şekilde, gecenin 12. dilimine ekleme yaptığınızda da günün ilk dilimindeki yani güneş'in doğuş saatini vermelidir.

Bu   hesaplamayı   bir   hafta   süre   ile kullanabilirsiniz.

Burada size ayrıca size saat sütunu boş bir tablo veriyoruz... Bunu çoğaltarak istediğiniz tarihler için hesaplamalar yapabilirsiniz.

 

trans.gif (807 bytes)

[Anasayfa] [Yıldız Saatleri Hakıında Genel Açıklama] [Yıldız Saatlerinin Özellikleri]  [Haftalık Yıldız Saati Şeması]