dikbaslik.gif (3046 bytes)

MERKUR EVLERDE

trans.gif (807 bytes)


1. EVDE

Konuşma kabiliyeti, çabuk anlama, iyi ifade edebilme, düşündüğünü kabul ettirme çabası ve olan biten hiçbir şeyi gözden kaçırmama, çevreye ilgi ve merak...

2. EVDE

Para ve maddi konularda iyi düşünebilme, somut değer yargıları, iş ve kazançlar üzerine yoğunlaşma, zekice ve pratik düşünebilme...

3. EVDE

Çok zeki, hazırcevaplık, sorunlara kısa vadede mantıklı çözüm getirebilme, çabuk konuşma, gevezeliğe meyil, kararsızlık, haberleşme, fikirsel iletişim alanlarına ilgi....

4. EVDEAile, ebeveynle ilgili konularda yoğunlaşma, akıl danışmanı, anne - baba ile iletişim kurabilme, geçmiş kuşaklarını araştırma...

5. EVDE

Yaratıcı konuşma, artistik kabiliyet, sunuculuk, konuşma yeteneği, çocuklarla ilgilenmekten zevk alma; kumar, borsa gibi riskli konulara merak, birkaç sevgiliyi birden idare edebilme....

6. EVDE

Çok detaylı konuşma, gereksiz ayrıntılara dalarak ana mevzudan uzaklaşma, kendine düz bir yol çizmede zorlanma, yeniliklere ilgi, giyim, sağlık, temizlik konularına önem verme, hareketli bir yaşam...

7. EVDE

İnsan ilişkilerinde başarılı olma, ortakla çalışabilme, evlilikte fikirsel uyum arama, mantık evliliği, insanların arasını düzeltebilme...

Sert açı varsa yalancılık, fikir ayrılıklarından dolayı eşle, ortakla tartışmalar....

8. EVDE

Madde ötesi konulara yöneliş, gizlilikten hoşlanma, olayların, kişilerin ardındaki sırları keşfetme; miras hukuk, devlet işleri ile uğraşma, yakın çevreden birinin erken ölümü, kızgın olduğu kışılerden lafla öç alma...

9. EVDE

Yüksek öğrenim yapma veya kendini iyi yetiştirme, din, felsefe gibi konularda bilgi sahibi olma ve bunları yayma, değişik kültürleri tanıma, bilgi, görgü kazanma gayesiyle uzun seyahatler,

10. EVDE

İş alanlarında, politikada, insan ilişkilerinde yaratıcı düşüncelerle dikkat çekme... Amcak destekleyici etkiler yoksa fikirleri uygulama alanına sokamama, edebi konuşmalarla insanları etkileme gücü....

11. EVDE

Dostlukları, arkadaşlıkları önemseme, fikirsel anlaşabilen arkadaş seçme, karşılıklı alışveriş yababilme, amaçlara, ideallere ulaşma için yeni yöntemler, fikirler geliştirme, araştırma ve keşfetme....

12. EVDE

İç alemde hareketlilik, sürekli değişiklik, hissettiklerin sözle ifadede zorlanma, fikirlerde duygusal etkiler, dost gibi görünen gizli düşmanlar, yumuşak açı desteği varsa, hissederek konuşabilme ve yüksek başarı, sezgi yollu isabetli karar verebilme....

 

trans.gif (807 bytes)

[Anasayfa] [Merkür] [Merkür Neleri Simgeler] [Merkürün Rötar Devreleri] [Merkür Burçlarda]