Araştırma - Geliştirme
Dr. Turhan Doğan
 

Ar-Ge, araştırma geliştirme kelimelerinin ilk iki harfinden türetilmiştir. Bu kavram bilim ve teknoloji sahasına giren her faaliyete uygulanabilir. Araştırma ile yeni bir ürün, proses, hizmet vs için yeni bilgi elde etmek hedeflenir. Geliştirme ise araştırma ile elde edilen bulguların veya bilgilerin daha üst düzeyde ve ileri ürüne, prosese veya hizmete dönüştürülmesidir.

Günümüzde ise Ar-Ge sadece şirketleri ve kurumları ilgilendiren bir anlayış olmaktan öte bir insanlık kültürü olmuştur. Ar-Ge kültürüne daha ilkokul seviyesinden itibaren aşina olmak modern toplumun bir gereğidir. Çünkü daha iyiyi, mükemmeli hedefleyen insanlığın bir Ar-Ge idrakının olması beklenmektedir. Artık ülkelerin gelişmişlik kriterlerinden biri de Ar-Ge yatırımlarının miktarıdır. Amerika, Japonya, Avrupa ve Kore gibi ülkelerde Ar-Ge harcamaları çok ciddi rakamlara ulaşmıştır.

Ar-Ge kültürünün şirketlere, kurumlara ve topluma kazandırılması ve belli seviyeye gelmesi için devlet desteği en önemli rolü oynar. Ar-Ge çalışmaları ulusal güvenlikten gıdaya, askeri çalışmalardan, uzay, tıp ve yer bilimlerine kadar insanların ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği her alanı kapsar. Araştırmalar kamu kurumları, üniversiteler ve şirketler tarafından gerçekleştirilir. Özellikle ABD ve Japonya’da özel şirketlerin Ar-Ge çalışmalarına olan yatırımları kamunun 2–3 katıdır. Ar-Ge çalışmalarına yapılan yatırımların ekonomik anlamda şirkete getirisi uzun bir süreci kapsayacağından, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki şirketler, Ar-Ge yatırımlarından sakınırlar. Bir Ar-Ge çalışmasında yapılan yatırımlar uzun bir süreçten sonra sonuçsuz da kalabilir ve boşa gitmiş te olabilir. Bunun gibi, temel bilimler alanında dev bütçeler ile hazırlanan çalışmanın sonuçları sadece literatür sayfalarında yerini alır veya uygulamalarının gerçekleştirilmesi yüzyıl sonraya kalabilir. Bu örneklerde gösteriyor ki Ar-Ge yatırımlarında her zaman risk vardır. Bu yüzden Ar-Ge çalışmalarında literatür taraması ve yapılacak ciddi bir planlama en önemli ilk aşamalardır. Yapılacak literatür taraması o konuda daha önce yapılan çalışmalar hakkında bilgi için ve sonraki adımlar için olmazsa olmazdır. Yeri gelmişken bununla ilgili güncel bir örnek te vermek istiyorum. Bireysel düzeyde AR-Ge’yi desteklemek ve bu insanları motive etmek için geçenlerde NTV’de ‘MUCİT’ isimli bir program vardı. Toplumda Ar-Ge’ye ilgi uyandırmak anlamında televizyon kanallarında şimdiye kadar yayınlanan önemli bir yayındı kanaatindeyim. Kendi bireysel çalışmaları ile bu programa katılan kişiler üzerinde en önemli eksikliğin, benim gözlemlediğim literatür taraması veya daha basit tabiriyle benden önce bunu yapmaya çalışanlar ne yapmış kısmı yarışmacıların büyük kısmında en önemli eksikti. Jüri bile o konudaki bütün çalışmaları bilirken, mucidin habersiz olması, önemli Ar-Ge kültürünün eksikliğini gösteriyordu.

Ülkemizin de en kısa sürede,  gelişmiş ülkeler düzeyinde Ar-Ge altyapısı ve toplumsal Ar-Ge kültürünü yakalamasını temenni ediyorum.

 

 
 
Dr. Turhan Doğan
Gebze - 24.07.2007
turhan-sufizmveinsan@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com