Aşk Bahçesinin Gülleriyiz
Nazım Akpınar
 

Aşk bahçesinden güller dereriz. Biz cânânı candan severiz. Her gece aşkın sevdasıyla mestiz. Bu sarhoşluğu her daim ganimet biliriz. Dillerde nağme olur zikrimiz. Ehli Beytin aşkıyla kendimizden geçeriz. Ali ile Muhammed’in aşkına sema ederiz. Sema melekleriyle daimi secdedeyiz. Secdenin coşkusuyla sürekli vecdedeyiz. Güzel Şâhın kapısında birer eşiğiz. İdris Nebiye hulleler biçeriz. Suyu suya köprü yapar geçeriz. Candan cânândan, evladu iyalden geçeriz. Abı hayattan kana kana içeriz. Biz her zaman güzelliği seçeriz. Şu yalan dünyada vefadır hazinemiz. Noksan işleri tamama erdiririz. Rızanın lokmasını meydana getiririz. Cümlemiz hakikatin kuludur, hakikate davet ederiz. Hakikati Marifete kalbederiz. Kapımızı çalarsa kırklardan birisi; mest oluruz kalan hepimiz. Hâlimizi hâl eyleriz, yolumuzu yol eyleriz. Her çiçekten bal eyleriz. Arıya sayılırız biz. Aşkın defterine yazılırız. Pirin divanına diziliriz. Dost defterine kazanırız. Hıllet makamına seçiliriz. Gafletten uyanık gezeriz. Sohbette inciler dizeriz. Muhabbetin bağına gireriz. Vuslatın çağına ereriz. Evliyanın sırlarına mahremiz. Sistemin seslenişine sadece vesileyiz. Ten kafesindeki can bülbülü gibi avaz ederiz. Güvercinler misali Hu deyi öteriz. Kurân sırlarını insanda müşahede ederiz. Şeksiz şüphesiz buna iman ederiz. İmanımızı izanla perçinleriz. Sırrı B’den kelam eyleriz. Vicdan perdesinden nîda ederiz. Allah’ın fıtratını özde sezeriz. Kendi özümüzde miraç ederiz. Musa misali omurumuzdan Asa gösteririz. Yed’i Beyza misali nuraniyet kespederiz. On emri sinemizde nakşederiz. Teşbihin de Tenzihin de ötesindeyiz. Biz Tevhidin erleriyiz. Ruhumuzu İsa Mesih addederiz. Ruhumuzun gerildiği çarmıhtır bedenimiz. Onu ten haçından kurtarmak en önemli ödevimiz. Yunus misali dalgalıdır denizimiz. Yerdeki ve gökteki ayetleri gösteririz. Yüzümüzü ilahi veche tevcih ederiz. Hanif olmanın şevkine ereriz. İmamı Mübiyn apaçık imamdır. Ona İmamı Ali de deriz. İlahi ilmin unvanıdır, kader levhasında suretimiz. İlmi İlahide nihayete ereriz. Hepimiz ilmi birer suretiz. Kudretin haşmetine şahitlik edenleriz. Yaratılış ağacının hikmetli meyveleriyiz. Erenler elbette bilir bizi kimiz, neyiz, neyleriz. Salât ile rahmet eyleriz. Biz Mustafa’ya benzeriz. Safâ menzilinin kemalindeyiz. Aşk bahçesinin Muhammed kokan gülleriyiz.

 

 
 
Samsun - 08.04.2008
ahad103@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com