Metamorfoz (Başkalaşım)
Dr. Güçlü Ildız
 
 

Dr.Deepak Chopra’dan muhteşem bir hikâye dinledim.
Gerçek bir biyolojik örne
ği anlatıyordu: metamorfoz (başkalaşım) Aynen kendi aktarımını paylaşıyorum:

Bir tırtıl bir kurt gibidir, bir kelebekse çok güzel renkleri olan uçan sihirli bir yaratık.

Zamanı geldiğinde bir tırtıl daha çok yemeye başlar ve kendi metabolizmasının ihtiyacı olanından daha fazlasını tüketir. Böylece tırtılın bedeni ölmeye başlar, bu bedenin sıvılaşması şeklinde olur. Fakat tırtılın bedeninde orada burada birkaç hücre vardır.

Bilim adamları bu hücrelere “hayalci hücreler” adını verirler. Bu hücreler aslında yeni bir gerçekliğin hayalini kurarlar, farklı bir bilinç seviyesinde titreşirler. Tırtılın bedeni bu hücreleri tanıyıp onlara saldırırlar. Fakat onlar farklı bir seviyede titreştikleri için bu saldırılardan etkilenmezler. Saldırıcı hücreler ise kısa zamanda vazgeçerler.

Bu arada hayalci hücreler yine orada burada kümelenmeye başlarlar.

Daha sonra da bu kümeler birbirleri arasında bir bağlantı oluştururlar. Bu hücre bağlantıları belli bir kritik kitleye, eşiğe ulaşğında, sihirli bir şey olmaya başlar: tırtılın bedeninde uyumakta olan bir gen, genetik kod, uyanır. Bu genetik kod kanatların, yeni bir kalbin, antenin, bacakların, uçan bir varlığın metabolik hızı vb. ne dair tüm bilgileri içerir, hepsi bu kodun içinde gizlidir. Bu gen, hayalci hücrelerin birbirleriyle kurdukları bağlantı sayesinde uyanır. Tırtılın bedeninin geri kalan kısmı ölürken, hayalci hücreler tırtılın ölmekte olan gövdesini kendilerini besleyecek bir gıda olarak kullanırlar.
Bu hayalci hücrelerin büyümek ve ba
ğlantı kurmak için kullandıkları bir kültür ortamı olur.
Ve çok kısa zamanda bir özgürlü
ğe doğru uçmak üzere bir kelebek buradan ortaya çıkarak uçmaya başlar.

Diyor ki Deepak Chopra, sizler de hayalci hücreler ta
şıyorsunuz. Eski gerçekliğinizi istemeyip yeni bir gerçeklik isteyen bu hücrelere sahipsiniz. Kendiniz için bu yeni gerçekliği hayal etmeye başlayabilirsiniz.

Bilincimizin enerjisini, Dr.Chopra’nın dediği gibi olumsuz ve gereksiz olana harcamaz ve yeni bir gerçekliğe doğru yoğunlaştırırsak, kendimizi yeniden yaratmak üzere bir adım atabiliriz.
Gerisi genlerimizde saklı, aynı metamorfozda oldu
ğu gibi bu başkalaşımı hiçbir ş
ey durduramaz.

Bir tek engel var: O da kendimiz…

 
 

 

 
 

İstanbul, 19-07-2011
Dr. Güçlü Ildız
Nöroloji Uzmanı
http://sufizmveinsan.com