akonuksol.gif (449 bytes)akonuksag.gif (438 bytes)

 

 

 

 

 

 

"Biyoenerji Gücü" ve Evren,'in Ahenk Armonisi..

Dr. İlyas Memedov


Biyoenerji, bütün canlılarda, özellikle insanda var olan canlılık ve şifa verici özelliklere sahip olan bir enerji türü... Özellikle, "alternatif tedavi yöntemleri" başlığı altında işlenen Doğu Ekolünde geçerli. Ne var ki, her geçen gün artan teknolojik gelişmelerle ve yoğun yaşam temposu ile haşır-neşir olan Batıda ve A.B.D. gibi gelişmiş ülkelerde, ilgi çekmeye, araştırma konusu yapılmaya ve kullanılmaya başlanalı uzun seneler oluyor.

Ülkemizde de son zamanlarda yaygınlaşmaya başlayan alternatif tedavi yöntemleri denince akla hemen akupunktur ve bitkisel tedavi geliyor. Oysa konu, sadece bu ikisiyle sınırlı değil… Akupunktur ve bitkisel tedavi kadar yaygın olmayan, alternatif tedavi ve şifa yöntemlerinden birisi de, Biyoenerji… Bu teknikle, günlük streslerden, bel-boyun fıtığına, kireçlenmelere kadar uzanan bir tedavi sıralaması var. Belki pek çok kişinin, hâlâ itibar etmediği bu yöntemin bilimsel yönleri mevcut ve azımsanmayacak kadar şifa bulan insanlar var .

Ancak, Biyoenerji sadece tedavi amaçlı kullanılan bir metot değil. İşin uzmanlarına göre, Mistik ve Prapsikolojik konuların sahasına giren, "özel" bir yöntem!.. Kendisiyle bu konuda sohbet ettiğimiz Dr.İlyas Memedov "Bunun böyle olduğunu anlatmak için, TV çekimi sırasında, bana gösterilen bulutu yok ettim!" diyor..

İstanbul’da bulunan, "Alternatif Tedavi Merkezlerinin" en önemlilerinden biri, Azerbaycanlı Tıp Doktoru ve Biyoeneri uzmanı İlyas Memedov ile meslektaşı Nilgün Gökçe’nin birlikte kurdukları Şifa Sağlık Hizmetleri...

İlyas Memedov, bu alanda tanınan, araştırmaları olan, binlerce kişiyi şifaya kavuşturan, kitaplar yazan bir isim. Geçen ay, bir televizyon programında şifa verdiği seansların yanında, gözler önünde kocaman bir bulutu, Biyoenerji gücünü kullanarak yok etmesi ile tekrar gündeme geldi.

"Hemen herkeste mevcut olan, sıkıntı–stresten ve buna bağlı rahatsızlıklardan kurtulmada başvurulabilecek bir güç" diye basit anlamda tanımlanan Biyoenerji gücünü kullanmak, sanıldığı kadar kolay değil..

Dr. Memedov’a göre, Biyoenerji Gücünü kullanarak kendisine ve başkasına yardım edebilecek kişinin birtakım “Özel vasıfları” olması gerekiyor. Biyoenerji Gücünü kullabilen her insan, belki Dr. İlyas Memedov gibi, bulutları yok edemiyor ama, günlük stresten ve rahatsızlıklardan bu yolla kurtulabiliyor!.. Ancak, Memedov’a göre, bu gücün kişide ortaya çıkabilmesi için 81 gün sürecek, "Özel bir egzersiz"in tatbiki şart. Bu egzersizlerle, düşünce - beden ikilisinin uyumu sağlanıyor.

Biyoenerji Gücü nedir? Ve nasıl kullanılabilir?..
Evet, bu sorunun cevabını almak için biz de, Dr. Memedov’un kapısını çaldık.

Muayenehanesinde, gazeteci, mimar, hukukçu… Kısacası her daldan elit tabaka insanların hiç eksik olmadığı İlyas Memedov, "Uyuyan Dünya" dediği Biyoenerji ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Evren’de her şey birbiriyle bağlantılı ve ilintilidir ve Ahenk Armonisi bir bütünlük içinde çalışmaktadır. Evrendeki genel kanunlar bizim hayatımızı etkilediği gibi, biz de belli noktalarda evreni etkileyip, olayların akışına yön verebiliriz. Bu, tıpkı, vücuda batan küçük bir dikenin, tüm vücutta etkisinin hissedilmesi gibi bir prensiple çalışmaktadır. Yani, bizler evren ile bütünsel bir iletişime sahibiz.

Ancak, burada çok önemli ve dikkât edilmesi gereken bir nokta vardır; Evrendeki galaksiler, yıldızlar, karadelikler ve gezegenlerde genel evren yasaları geçerli olduğu halde, dünya üzerinde yaşayan organizmalarda, dünyasal yasalar geçerli olmaktadır. Dünyanın manyetik çekim alanı ve atmosferik yapısından dolayı, boyutumuzda Genel Evren Kanunları’nın çok dar skaladaki bir şekli ortaya çıkarak, yaşayan organizmaları kısıtlamakta; onların Genel Evren Yasası ile iletişimine ve uyumuna engel olmaktadır. Bu da, özellikle mükemmel bir beyin ve düşünce gücüne sahip olan insanı, adeta uyurgezer hale sokmuş, sahip olduğu hipnoz, telepati, telekinezi, manyetizma, yüksek sezgi, geleceği ve düşünceyi okuma gibi üstün özelliklerini törpülemiştir. Hal böyle olunca da, sonsuz imkânlar içinde, fakat bunu kullanamayan bir durumda olduğumuz ortaya çıkıyor.

Evren’in Genel Kanunları geniştir; ardında sonsuzluk-sınırsızlık ölçüleri vardır. Dünya kuralları kısıtlıdır ve bize, korku, sinir, ağrı, yorgunluk, et, kemik gibi negatif özellikleri, yaşamın gerçek kuralları gibi sunar. Oysa, bizi asıl mutlu edecek olan değerler, akıl, şuur, hissiyat, enerji, telepatik iletişim, ömrü uzun ve pozitif hale getirmek gibi, Genel Evren Kanunları’dır. Ki, ben buna "Evrenin Ahenk Armonisi" demekteyim..

Dünya, üzerinde yaşayan insanlara, kendi negatif kurallarını aktarırken, Evren kendi kurallarını işletmek ister. Dünya’nın, kendisinin de tabi olduğu, ama çok kısıtlı bir şekilde ortaya çıkan Evren’in Ahenk Armonisi’nin genişliği, bizde de mevcuttur. Bu görüş, her şeyin birbiriyle iletişim için de olması ile açıklanan genel,yaygın bir kuraldır. Ancak, insanın dünyasal olan kısıtlılıktan kurtulup Evrensel olana ulaşması, elbette durup dururken oluşmaz. Bunun için insanın kendi  bünyesinde olan özellikleri ve güçleri vardır.

İşte, insanın sahip olduğu bu üstün özelliklerden birisi de Biyoenerji’dir.

Biyoenerji’nin tanımı; yaşama ve varolma enerjisi demektir. İnsan vücudunda devamlı dolaşım halinde bulunan Biyoenerji, bu dolaşımda  kan damarlarını ve Sinir Sistemini kullanmaktadır. Vücut herhangi bir fiziksel ve zihinsel rahatsızlıkla karşılaştığı zaman, o bölgedeki Biyoenerji dengesi bozulmaktadır. Bu bölgeye, dışarıdan Biyoenerji yönlendirilerek, oradaki rahatsızlık giderilebilmektedir. İşte, Biyoenerji ile yapılan tedavinin temeli, buna dayanmaktadır. Bunu, çok kaba bir misalle radyo veya tv dalgalarına benzetebiliriz. Evet, bütün radyo ve TV’lerde ses/görüntü dalgası mevcut. Ancak, çeşitli etkenlerle, bu dalgalar zayıflayıp, ses/görüntü bozulunca, gerekli ayarlamaları yaparak, düzeltme cihetine gidebiliyoruz. Burada da işin mantığı, tıpkı bu misaldeki gibidir.

Ancak, Biyoenerji seansı uygulanacak olan kişinin de, buna hazır olup kendini açması gerekmektedir. Algılarını,Biyoenerji uzmanına kapatan birisine, uzman asla yardımcı olamaz. Burada da, sistem, aynen açık veya kapalı olan bir cep telefonuna benzer. Kapalı olan cep telefononu, istediğiniz kadar arayın, ona ulaşamazsınız!..

Peki, herkes Biyoenerji ile tedavi yapabilir mi? Bu enerji herkeste mevcut olmasıne karşın, hayır!.. Bana sorarsanız, Biyoenerji ile tedaviyi, bu enerjinin varlığına ve mahiyetine inanan, onu yönlendirebilen, yüksek insani meziyetlere ve tefekkür gücüne sahip, maneviyatı maddiyattan üstün tutan ve bütün bunların yanında, Tıp ilmini, insan Psikolojisini/Fizyolojisini iyi bilen kişi gerçekleştirebilir.

Biyoenerjiyi açığa çıkarma ve tedavi çalışmaları,her şeyden önce derin konsantrasyon ve kasların gevşetilmesine dayanır. Bununla birlikte,bütün yoğunluğu elde toplayarak, istenildiği zaman ellerin sıcaklaşmasını veya soğuklaşmasını sağlamak gerekir.Çünkü,bazı arazlar sıcaklık,bazı arazlar da soğukluk ile tedavi edilir.Bunun esası,klasik Çin Tıbb’ındaki Yin ve Yang anlatımına dayanıyor.Yin ve Yang,insan ve evrenin ana yapısını oluşturan İki güç/enerji kaynağıdır..

İnsanlık, dünya kanunlarının kısıtlayıcı etkisinden kurtulabildiği ölçüde Evren Kanunlarına yaklaşabilecektir. Bunun sonucunda, yaşamlarına  Evren Kanunlarını uygulayarak gerçeğe yönelebilirler.

Evrenin ve insanın sırlarını bulabilmek için, çok uzak alemlere gitmeye gerek yoktur. Evrensel Ahenk Armonisiyle, en küçük zerrede bile, soruların cevaplarını bulmak mümkündür. Zira, Evren hayatın makro kitabı ise, insan da aynı hayatın mikro kitabıdır.Dolayısıyla Evren’in Kanunları,bizim dışımızda değil,bizi kuşatarak çalışmaktadır. Kısacası,insanın kendindeki ve evrendeki oluşların farkına varabilmesi için,dünyanın negatif kanunlarından kurtulup,Evren’in Ahenk Armonisini doğru anlaması gerekiyor.Tabi,bunun için,beynimizi çalıştırmak zorundayız.

İnsanda mevcut olan üstün özellikler, görünür yanı itibariyle,tamamen Beyin Gücü’ne dayanmaktadır. İnsanların çoğu,beyninin % 8’ini ancak kullanabilmektedir. Beynin kapasitesi ise, Biyoenerji, Meditasyon yolları,Yoga,Telepati,Psikoknezi, gibi düşünsel yollarla,pozitif kanallı artırılabilmektedir. Evren Ahenk Armonisi, bütün armonileri kapsadığı gibi, insan beyni de, tüm armonileri kapsamaktadır. Beynin Pozitif yollu, yani derin düşünce ile kapasitesinin artırılması, İnsan’ın bunun farkına varmasına, ana hedefine ulaşmasına vesile olacaktır. Farkına varıp, beyin ve düşünce gücünü kullanabildiği zaman, Evrendeki olaylara etki edip, akışını değiştirme gücüne de sahiptir. Bu, bir rahatsızlığı Biyoenerji ile tedavi etmek de olabilir; binlerce kilometre ötedeki bulutu yok etmek de!”..

http://afyuksel.com
1 Temmuz 2000