Allah'ı Aramak ve Bulmak

Kemal Koçak
 
 

'Allah' ne yerde ne gökte ne de idrak'te
'Allah' Şahdamardan daha yakın 'Semantik'te

'Allah' bulunmaz sevgisiz, yüreklerde
'Allah' bulunmaz, sevgisiz yüreklerde

O'nu bulanlar oldu tarihin özetinde
İç alemi temaşa eylerken...Öz'ün suretinde
'Ete kemiğe büründük, Yunus diye göründük'
dediler bazen...
Sevgiyle dönüyor koca kainat veya âlem
Hücreden bedene akışta, aynı semazen

'Allah' aranmaz sevgisiz, yüreklerde
'Allah' aranmaz, sevgisiz yüreklerde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ankara - 02.01.2007
İnsani Gelişim Hizmetkârı
Beyin Antrenörü & Sevgipolog
0533 429 52 50
Kemal Koçak
http://sufizmveinsan.com
http://kemalkocak.com
http://okurtacim.com
kemalkocak6@hotmail.com
sevgipolog@yahoo.com.tr