Çözebilene Aşk Olsun
Nazım Akpınar
 

Hakikât yolunda ilerlerken aklıma takılan ve bir türlü cevabını bulamadığım bir müşkül meseleyi sizlerle paylaşmak istiyorum.Mesele özetle şu:

Ülkemizde yetişmiş ve yetişmekte olan manevi misyon sahibi önemli şahsiyetler var.Bilgi ve irfan dağarcığımızı genişletmek için hepsinden istifade ihtiyacı hissederiz.Kimisi İlahi aşkı terennüm ederken kimi de şefkât hissinin keskinliğini dillendirir.Kiminde ilim kiminde ise irfan açığa çıkar.Eserlerinden istifade etmekte olduğumuz bütün bu öze eren seçkin büyüklerimizin hepsi başımızın tacı.Onlar, her şeyden önce başta da belirttiğimiz gibi misyon sahibi insanlar.Özlerindeki hakikâti dillendiriyorlar ve bizlere bu noktada tercümanlık ediyorlar.Hepsi de bir şadırvanın musluklarından farklı yoğunlukta akan su misali.Hepsine eyvallah.Ama bir noktada beynim duruyor adeta.Düşünemiyor ve bir türlü anlam veremediğim bir açmaza düşüyorum.Bu müşkül durum da şu:

Bu Allah dostlarından biri, vatanımız için çok önemli, değerli ve de ülkesiyle bütünleşmiş  bir büyük şahsiyeti, bazı hadis rivayetlerinden yola çıkarak ahir zamanın bir kötü alameti (deccal) olarak nitelerken diğer zat ise aynı şahsiyeti bir mehdi ve kurtarıcı olarak niteleyebiliyor.İşte bunu bir türlü anlayamıyorum ve doğrusu anlam da veremiyorum.Üstelik, bu iki mana ehli de Kurân’daki ayetlerin Batıni tevillerini yaparken ebcet (cifir, şifre) ilmini kullanıyor. Kurân’daki gizli ve önemli bilgileri deşifre ederek bizlere eserleri vasıtasıyla aktarmışlar.Her ikisi de Allah Rasulü’nün bir varisi konumunda diyebiliriz makam itibariyle.Birinin eserlerinden feyiz noktasında istifade ederken diğer zatın eserinden ise Kurân’daki Batıni bilgileri özümseme noktasında yararlanıyorum. Aslında, isimler size yabancı değil.Fakat, meselenin mahremiyeti nedeniyle isimlerini vermemeyi uygun gördüm.

Peki neden bu derece yüksek manevi makamları olan bu muhteremlerden birinin ak dediğine diğeri kara diyebiliyor? Meleği şeytan, şeytanı ise melek olarak vasıflandırma gibi bir şey bu tabiri caizse. İşte bunu anlamakta bir hayli zorlanıyorum.Sizce meseleye açıklık getirmek için zıtları mı cem etmek lazım ne yapmak lazım bilemiyorum.Bu müşkülü çözebilen gelsin beri diyorum.Hepinize selam ve sevgilerimi iletiyorum.

Not: Meseleyi değerlendirirken şahıslar yerine direkt olarak konuya odaklanırsak müşkülü belki birlikte çözebiliriz.Arif olan ne demek istendiğini elbette ki anlayacaktır.

 

 
 
Samsun - 18.09.2007
ahad103@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com