Enerji
Dr. Turhan Doğan
 

Doğal enerji kaynaklarının sınırlılığı, medeniyet ve insanlığın ilerlemesinde en önemli etkenlerden biridir. Örneğin, bugün insanlık Sahra Çölü’nü, yağmur ormanlarına çevirecek bilgi ve teknolojiye sahiptir, fakat bunun için teknik açıdan enerji en önemli ihtiyaçtır. Geçen yüzyılın şekillenmesinde enerji politikaları çok önemli belirleyici faktör olmuştur.

Günümüzde enerji denince birinci sırayı fosil yakıtları; benzin, mazot, doğalgaz vs almaktadır. Dünyadaki her insanın cebinden çıkanı, direkt veya dolaylı olarak petrol fiyatları etkilemektedir. Petrol fiyatlarındaki artış neticesinde zamlanan benzin masrafı, otobüs bileti, uçak biletine ek ödenen yakıt farkı, hatta elektrik faturanızdaki artış bunlara örnektir.

Modern dünyada yaşayan herkes petrole bağlı ve bir şekilde etkilenmektedir. Bu yüzden, alternatif enerji kaynakları hep konuşulsa da henüz petrolün yerini yüzde yüz alacak alternatif bir kaynak uygulamaya alınamamaktadır. Öne çıkan seçenekler arasında, nükleer enerji, bitki kökenli etanolün yakıt olarak kullanılması, hidrojen gazı, hidrojen pilleri değişik alanlarda petrolün yerini alabilir. Ancak, sistemin petrol üstüne kurulmuş olması, bir anda diğer enerji kaynaklarına geçilmesini mümkün kılmamaktadır. Diğer seçenek olan bu enerji kaynakları ise ciddi sorunları beraberinde getirmektedir. Örneğin, nükleer santraller ciddi miktarda enerji üretimi yapabilmesine karşın, santrallerden çıkan atıkların radyasyon içermesi, bu radyasyonun yok olmasının uzun yıllar alması ve santrallerde meydana gelecek kazaların geniş bir bölgeye radyasyon yayarak bölge halkının sağlığını tehlikeye ataması yüzünden çok tartışılmaktadır.

Etanolün yakıt olarak kullanılmasında ise üretim için geniş tarım alanlarının gerekliliği, üretim miktarına sınır getireceği  ortadadır. Hidrojen pilleri henüz geliştirilmekte olan bir teknoloji, gelecek vaat etmektedir. Verimli kullanımı henüz netlik kazanmamıştır. Hidrojen gazının yakıt olarak kullanılması, deneme amaçlı bazı otobüslerde başlamıştır. Yaygınlaşması için hidrojenin elde edilmesi daha cazip fiyat seviyelerine çekilmelidir. Hidrojenin patlayıcı özelliği dolayısı ile de otomobillerde kullanımı konusunda tereddütler vardır. Bu arada, akla güneş, rüzgar, deniz dalgası gibi enerji kaynakları gelebilir. Şu ortadadır ki her ne kadar bu kaynaklardan belli düzeyde enerji elde edebilsek de bunların petrolün yerini almak için için yeterli olmayacağı, belli düzeyde kalacağı ortadadır.

Bu da gösteriyor ki petrolün tek bir enerji kaynağına yerini bırakması şimdilik mümkün değildir, fakat birkaç alternatif enerji kaynağı onun yerini alabilecektir. Petrolün kullanım kolaylığı, yaygınlığı henüz alternatif enerjiye geçişte engeldir. Petrolün arzı daha düşük seviyelere, fiyatı daha yüksek fiyatlara çıktığında alternatif enerji kaynaklarının daha hız kazanacaktır.
Herkesin merakı, benzin fiyatlarının ucuzlayıp uzulamayacağı yönünde. Bunu tahmin etmek çok zor olmakla birlikte bir süre daha fiyatların yüksek seyredeceği ve fiyatların A.B.D. politikalarına göre şekilleneceği söylenebilir. Son yirmi yılda benzin fiyatlarının en yüksek seviyeye çıkması sonucu  insanlar benzin tüketimi ekonomik olan araçlara yönelmişler ve devletler benzin politikalarını tekrar gözden geçirmektedir. Son olarak şunu söyleyebiliriz: Petrol daha uzun yıllar gündemde kalacaktır. Alternatif enerji kaynaklarına yönelik araştırma geliştirme çalışmalarının hız kazanması, insanlığın petrole  karşı en azından teknik açıdan acz içinde kalmayacağı yönündedir.

 

 
 
Dr. Turhan Doğan
Gebze - 19.06.2007
turhan-sufizmveinsan@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com