Eşyaya Bakış
Mustafa Kınıkoğlu
 

İki hadis var karşımda.. Rasulullah'ın ve peygamberi olduğu dinin eşyaya bakışını anlatan..

Birincisi Uhud dağı ile ilgili..

Efendimizin Uhud dağı ile ilgili söylediği söz herkesce malum:

"Uhud bir dağdır, biz onu severiz, o da bizi sever."

Bir diğeri de, Ebu Davut'tan rivayet olunan, birden yağmurun bastırdığı bir günde Efendimiz ve ashabı arasında geçen bir diyalog. Şöyle rivayet etmiş Ebu Davut:

"Biz Allah Rasulü ile beraberdik. Ansızın yağmura tutulduk.

Rasulullah elbisesini yağmur damlalarının altına tuttu.

Dedik ki: Ey Allah'ın Rasulü, niçin böyle yapıyorsun?

Şöyle cevapladı: Kuşkusuz onun Rabbi ile sözleşmesi benden daha yenidir."

Belki daha başka örnekler de bulunabilir. Ama bu iki hadise, İslam’ın eşyaya bakışı açısından kafamızda şimşekler çakmasına yeterli..

Bu hadiseler üzerine yapacağım dua yine Efendimiz’den:

"Allah'ım bana eşyanın hakikatını göster"..

 

 
 
İstanbul - 13.03.2007
kinikoglu@kardelendergisi.com
http://sufizmveinsan.com