Geldi geçti
Bilal Atış
 
 

Köhnemiş cihana sorsanız söyler

Asırlara ne zalim, ne mazlum geldi geçti?

Dönüyor zaman dönüyor, hep aynı şeyler

Saltanat baki değil ne Saddamlar geldi geçti.

Ol dedi yüce Rabbim, zalimler dadandı

Ademden sonra Kabil ile uyandı

Kana, zulme fesada boyandı

Kâh iyi, kâh fena gün geldi geçti.

izle bak, şekiller, biçimler başka

Ne büyük hikmet var, cisimler başka

Nice dertler var, dermanlar başka

binlerce fatih mücahit geldi geçti.

Akıllı olan bilendir dostla yaranı

Unutan ahmaktır mazideki bağını

Dilersen sor tarihe ecdatını

Nice erenler, yarenler geldi geçti.

Deryaya at süre, surları geçen

Cihana adalet, derman saçan

Çağ açıp, çağ kapatan

Nice sultanlar, şahlar geldi geçti.

Zamana dur diyen olmaz koşar

Önüne çıkanı götürür coşar

Ölmezler onlar gönülde yaşar

Nice imam, nice dost geldi geçti.