İmamiye Sia'sı Akidesi

www.sufizmveinsan.com
 
 

Imamiyye Sia si toplulugu Allah-u Teala nin varligina, benzeri ve esi olmadigina, cisim, surat, cevher ve araz olmadigina ve bütün imkani sifatlardan uzak olduguna inanmaktadirlar. Bütün araz ve cevherleri yaratan O dur ve varliklari yaratmada ve onlara feyiz vermede ortagi yoktur.
Ariflerden bazilari Allah-u Teala da olmayan sifatlari siirlerinde söyle zikretmislerdir:
Ne mürekkebdir, ne cisim, ne cevherdir, ne de araz.
Ortagi yoktur O nun, müstagni bil yaraticiyi.

Vacib ul- Vücudun künhü kesinlikle görülmediginden ve diger taraftan da yaratiklari hidayet etmesi gerektiginden dolayi beser cisminden bazi elçiler seçerek insanlari hidayete yönlendirmeleri için her zamanin halkinin ihtiyaçlari geregince açik deliller, mucizeler ve düsturlarla onlara göndermistir. Onlarin sayilari oldukça çoktur; hepsi ulu l- azm ve insanlarin kilavuzu olan bes peygamberin yani Seyh ul- enbiya Nuh, Halil ur- Rahman Ibrahim, Kelimullah Musa, Ruhullah Isa ve peygamberlerin sonuncusu Muhammedin il- Mustafa nin emirleri altindadirlar. Son peygamber olan Hz. Muhammed ( s.a.a) in din ve seriati kiyamet gününe kadar baki kalacaktir.

Sia toplulugu suna inanmaktadirlar ki:
Muhammed (s.a.a) in helali kiyamete kadar helâldir, harami da kiyamet kadar haramdir; seriati de kiyamet gününe dek devam edecektir.
Allah-u Teala insanlarin iyi veya kötü bütün amelleri için ceza ve mükafat belirlemistir. Bunlar cennet ve cehennemde onlara verilecektir. Ceza ve mükafat için tayin olan güne yevm ul- ceza diyorlar. Allah-u Teala dünya sonra erdikten sonra bütün mahlukati evvelinden sonuna kadar diriltecektir. Cismi olan bu bedenle mahsere götürecektir. Mahkeme ve sorgu-sualden sonra herkesi kendi ameline göre cezalandiracak veya mükafatlandiracaktir.
Nitekim genel olarak semavi kitaplarda, özellikle Tevrat, Incil ve Kur an-i Kerim de haber vermistir. Kur ân-i Kerim senedi saglam, sabit ve muhakkak olan muttasil bir senetle elimize ulasmis ve tahrif de olmamistir. Biz bu kitabin düsturlariyla amel etmekte; Allah katinda mükafatlanacagimiza ümitliyiz. <******>

Bu semavi kitapta yazilmis olan, örnegin: Namaz, oruç, zekat, humus, hac, cihat vs. gibi bütün ahkamlara inaniyoruz. Ayni zamanda Resulullah vasitasiyla bize ulasan bütün farz ve sünnet olan düsturlara inanmaktayiz; Allah-u Teâla nin yardimiyla onlarla amel etmeye kararliyiz. Sarap kumar, zina, livat, riba, zulüm ve insan öldürmek gibi büyük-küçük bütün günahlardan titizlikle kaçiniyoruz.
Sia toplulugu suna inaniyoruz ki, Allah-u Teala, bu Ilahi ahkami ve düsturlari getireni seçip halka tanitmistir. Resulullah (s.a.a) in vefatindan sonra onun dini ve seriatini koruyan birinin olmasi gerekir. Allah-u Teâla Hz. Peygamber i seçip halka tanittigi gibi, onu da yani peygamberin vasi ve halifesini de Hz. Peygamber vasitasiyla ümmete tanitmalidir.

Nitekim bütün peygamberler Allah-u Teâla nin emriyle kendi vasilerini tanitmislardir. Onlarin en faziletlisi olan Hatem ul- Enbiya da, fesat ve ümmetin ihtilafini önlemek için kendi vasilerini Allah-u Teala nin emriyle cari olan sünnet üzere onlara tanitmistir. Allah-u Teala tarafindan tanitilan Resulullah in vasiler on iki kisidir. Onlarin evveli vasilerin efendisi olan Ali bin Ebi Talib tir; ondan sonra oglu Hasan, ondan sonra Hasan in kardesi Hüseyin, ondan sonra Hüseyin in oglu Zeyn ul- Abidin, ondan sonra onun oglu Muhammed Bakir, ondan sonra onun oglu Cafer Sadik, ondan sonra onun oglu Musa Kazim, ondan sonra onun oglu Ali Riza, ondan sonra onun oglu Muhammed Taki, ondan sonra oglu Ali Naki, ondan sonra onun oglu Hasan Askeri, ondan sonra onun oglu Mehdi dir. Allah in hücceti olan 12. Imam gözlerden gayiptir. Ama Allah-u Teâla onunla yeryüzünü zulümle doldugu gibi adaletle dolduracaktir.
Imamiyye Siasi'nin inanci sudur ki, bu hak olan 12 Imam Allah tarafindan Peygamber vasitasiyla bizlere tanitilmistir. Bunlarin
12.si yani Hz. Mehdi (a.s) mütevatir ve müstefiz hadislere göre gaybete çekilmistir. Bu hususta  Ehl-i Sünnet alimlerinden de pek çok hadisler vardir. Bütün peygamber ve vasilerin zamaninda gaybet oldugu gibi o zamanda da gaybet olmustur. O kutsal vücudu Allah-u Teâla zulmü ortadan kaldirmak ve adaleti yaymak için vakti gelince zuhur etmek üzere onu gözlerden uzak kilmistir. <******>
Bu Imam (Mehdi), bütün alemi islah edecektir; herkes böyle bir sahsin zuhur edecegini beklemektedir.

Velhasil Sia toplulugu Ehl-i Beyt, has sahabe ve güvenilir raviler vesilesiyle bize ulasan bütün sahih hadislere ve Kur ân-i Kerim de geçen bütün ahkamlara inanmaktalar.

 

 

 
 
Bilal Atış
25.12.2007
b.atis73@gmail.com
http://sufizmveinsan.com