Kafir Sevilir Mi?
Mustafa Kınıkoğlu
 

Kasas Suresinin 56. ayetinin meali şu şekilde:(Esed Meali)

“Gerçek şu ki, sen her sevdiğini doğru yola yöneltemezsin; fakat Allah'tır isteyeni doğru yola yönelten;  ve yine O'dur, doğru yola girecek olanları en iyi bilen.”

Bu, sık duyduğumuz ayetlerden biridir. Üzerinde durulan ana teması ise hidayetin Allah'tan olduğunu belirtmesidir.

Geçtiğimiz günlerde bu ayet ile ilgili çok değişik bir yoruma rastladım. Bir Allah dostu daha önce hiç duymadığım bir yorum getirdi bu ayete..

Bu ayette Rasulullah'ın sevdiği ve iman etmesini dilediği kişi amcası Ebu Talip.. Bu herkesce malum.. Ama dikkat çeken yanı Rasulullah'ın iman etmemiş birisine sevgi duyması..

(Bu arada hemen belirteyim, bu ayetin çeşitli meallerine baktım. Hepsinde sevgi kelimesi geçmiyor. Ayetin orjinalince “ahbab” kelimesi var. “ahbab” kelimesi “habib” ile aynı kökten geliyor. Bu kelimeyi sevgi duyulan olarak anlamak için yeterli olur sanırım.)

Evet, iman etmeyen birine yani bir kafire karşı sevgi beslenebilir mi?

İşte dinlediğim Allah dostuna göre bu soruya cevabı bu ayet veriyor.. Kafir insan sevilebilir..

Kafir denilince hemen aklımıza müslümanlara zulm edenler geliyor.. Elbette burada kastedilen onlar değil.. Onlar zalim kafirler.. Bir de kendisine iman bilgisi iletilmemiş veya yanlış iletilmiş kimseler var dünyanın dört bir yanında.. Onlarda iman etmemiş, bir anlamda iman bilgileri “örtülü” ama iyi insan olabilirler, yardımsever olabilirler, hakka riayet edebilirler...

“Zaten” diyor dinlediğim kişi, “onların sevilen tarafları varsa, bu sevgi fıtratlarındaki müslümanlıktan ileri gelir..”

Allah hidayet nasip etsin..

 

 
 
İstanbul - 13.02.2007
kinikoglu@kardelendergisi.com
http://sufizmveinsan.com